Delegacja a opóźniony lot – prawo do indywidualnego odszkodowania


Opóźnienie lotu to niezwykle stresująca sytuacja. W większości przypadków spotyka ona turystów udających się na wakacyjny wypoczynek, ale również podróżujących do innego kraju tylko na kilka dni, w ramach tak zwanego city-break, czy odwiedzających rodzinę lub przyjaciół poza granicami kraju. Niestety, opóźnienie samolotu może przydarzyć się też pracownikom, którzy wyjeżdżają w delegację – podróż służbową. Jak w tej sytuacji wygląda kwestia odszkodowania lotniczego?

Podróżni będący w delegacji, których lot się opóźnia, są narażeni nie tylko na nieprzyjemności oraz na konieczność nagłej zmiany planu, aby wywiązać się z powierzonych im obowiązków, ale również na straty finansowe. Na szczęście osobom udającym się w podróż lotniczą w celach służbowych przysługują takie same prawa, jak pasażerom lecącym na wakacje czy city-break. Oznacza to, że oni również mogą ubiegać się o odszkodowanie od linii lotniczej. W jaki sposób to zrobić? Czy uzyskanie odszkodowania za opóźniony lot podczas podróży służbowej zmienia coś w sposobie rozliczania delegacji? I wreszcie: w jakich okolicznościach można ubiegać się o takie odszkodowanie? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące zadośćuczynienia za opóźniony lot podczas podróży służbowej w poniższym artykule...

 

Prawo do odszkodowania za opóźniony lot w przypadku delegacji – kiedy się należy?


 

Niezależnie od tego, czy pasażer podróżował w celach służbowych, jako turysta – na wakacje – czy w odwiedziny do rodziny lub przyjaciół mieszkających za granicą, w przypadku opóźnienia lotu spowodowanego konkretnymi przyczynami, dotyczą go takie same przepisy o odszkodowaniach. W prawie europejskim reguluje to Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku, ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające Rozporządzenie (EWG) nr 251/91.

 

Przepisy zawarte w przywołanym powyżej dokumencie mówią o tym, że odszkodowanie należy się pasażerowi, którego samolot został opóźniony bądź odwołany, przy czym opóźnienie to musi wynikać z przyczyn zależnych od realizatora lotu, a więc przewoźnika. W praktyce oznacza to, że podróżny lecący w celach służbowych nie otrzyma zadośćuczynienia, jeśli – przykładowo – jego samolot został opóźniony na skutek strajków odbywających się wśród pracowników na lotnisku startowym lub lotnisku docelowym (przewoźnik nie kontroluje bowiem osób zatrudnionych na lotniskach). Taka sama sytuacja będzie miała miejsce, gdy lot opóźni się z uwagi na złe warunki atmosferyczne, zagrożenie terrorystyczne i inne okoliczności, na które linia lotnicza nie ma wpływu. Jeśli jednak okoliczności te będą zależały od przewoźnika, wówczas zaistnieje przesłanka do uznania roszczeń pasażera w kwestii uzyskania odszkodowania. Są to między innymi takie zdarzenia, jak strajk pracowników samej linii lotniczej, awaria spowodowana zaniedbaniem przewoźnika, zastosowanie nieuczciwych praktyk, jak bumping i overbooking.

 

 

Opóźnienie lotu w podróży służbowej – jakiej wysokości odszkodowanie można uzyskać?


 
Wysokość odszkodowania za opóźniony lot – także w przypadku pasażerów udających się w podróż służbową – regulują te same przepisy, które zostały przywołane powyżej. W zależności od różnych zmiennych, takich jak czas opóźnienia czy długość trasy lotu, ustala się wysokość zadośćuczynienia. I tak, w przypadku lotów do 1500 kilometrów można uzyskać do 250 euro odszkodowania, przy lotach na dystansie 1500 do 3000 kilometrów – do 400 euro i nawet 600 euro na dalszych trasach.

 

Więcej informacji o kwotach, jakie można uzyskać w ramach zadośćuczynienia za opóźniony lot w artykule Opóźnienie lotu – czego i od kogo możesz się domagać?. Oprócz tego, na naszym blogu znajdziesz również tekst Odszkodowanie za opóźniony lot – samemu czy z pośrednikiem?, w którym wyjaśniamy procedurę umożliwiającą ubieganie się o odszkodowanie w sytuacji opóźnionego lotu.

 
 
Jak rozliczyć delegację zagraniczną samolotem?

 

Rozliczenie zagranicznej delegacji, podczas której pracownik bądź przedsiębiorca musi skorzystać z samolotu, odbywa się na takich samych zasadach, jak rozliczanie delegacji krajowej, uwzględniającej przemieszczanie się samochodem bądź środkami transportu publicznego. Zasady rozliczania delegacji regulują przepisy znajdujące się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku, w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Mimo iż Rozporządzenie w nazwie uwzględnia pracowników sfery budżetowej, to przepisy te powinny dotyczyć również pracowników prywatnych.

 

Fot. Odszkodowanie za opóźniony lot w delegacji otrzymuje osoba odbywająca podróż służbową, a nie firma, która ją w tę podróż wysłała.

 

Z tytułu podróży służbowej, której zakres czasowy i cel zdefiniowane są przez pracodawcę, przysługuje pracownikowi dieta (w wysokości określonej przepisami, zależna od liczby dób spędzonych w delegacji), zwrot kosztów noclegów oraz przejazdów. Co jednak z odszkodowaniem za opóźniony lot w delegacji?

 

Odszkodowanie za opóźniony lot a podatek dochodowy


 

Wiele osób chcących uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot służbowy zastanawia się, jak w praktyce wyglądają procedury uzyskania pieniędzy. Najważniejsza informacja jest taka, że zadośćuczynienie wpływa na konto podróżującego, a więc pracownika, który był w delegacji. Nie musi on przekazywać tych pieniędzy na konto firmy. Jak wygląda jednak rozliczenie takiego odszkodowania, jeśli chodzi o podatek dochodowy? Co do zasady, odszkodowania są uznawane za dochód, jednak niektóre kategorie pieniężnych zadośćuczynień są z tego zwolnione – odszkodowanie za opóźniony lot mieści się w tych kategoriach. Należy więc ujawniać je jako dochód, ale nie trzeba odprowadzać od niego podatku.

 

Jeszcze więcej informacji wyjaśniających procedury związane z prawami pasażera przysługującymi tym osobom, których samolot został opóźniony, znajdziesz w zakładce Opóźniony lot.

Co z tą kwarantanną?

Wraz z sezonem wiosennym w ofercie biur podróży pojawia się nowa oferta wyjazdowa. Można już...

Czy można zwrócić bilet lotniczy – warunki i procedura

Rezygnacja z wcześniej zakupionego biletu – niezależnie od tego, czy...