Infanci oraz osoby podróżujące bezpłatnie– w jakich przypadkach Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ma zastosowanie.


W jakich przypadkach pasażerowie podróżujący bezpłatnie oraz dzieci do 2 roku życia mogą ubiegać się o rekompensatę za opóźniony lub odwołany lot? 

Beneficjentami Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 są pasażerowie, którzy opłacili wskazany lot (wyr. SR dla m.st. Warszawy w Warszawie z 15.10.2018 r., JC 3862/17, niepubl.). Oznacza to, że w sytuacji opóźnienia bądź odwołania lotu pasażerowie podróżujący bezpłatnie lub na podstawie taryfy zniżkowej, która nie jest powszechnie dostępna, nie będą mogli ubiegać się o odszkodowanie. Sprawa wygląda inaczej w przypadku osób posiadających bilety wydane przez przewoźnika lotniczego lub operatora wycieczki w ramach programu lojalnościowego lub innego programu komercyjnego. W ich przypadku Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 będzie miało zastosowanie, a pasażerowie będą mogli ubiegać się o rekompensatę finansową. Brak dowodu zapłaty za przelot lub za imprezę turystyczną obejmującą przelot nie stanowi dowodu na to, że pasażer podróżował bezpłatnie (wyr. SR dla m.st. Warszawy w Warszawie z 10.02.2018 r., I C 2121/17).

Fot. Pierwszy lot samolotem dziecka. 

Dzieci do 2 lat nazywane infantami będą beneficjentami rozporządzenia (WE) nr 261/2004 nawet gdy podróżują na kolanach dorosłego. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy bilet infanta został zakupiony na podstawie powszechnie dostępnej taryfy zniżkowej przewidzianej dla pasażerów w wieku do 2 lat. Ile trzeba zapłacić za bilet dla dziecka do 2 roku życia? U tanich przewoźników opłata za taki bilet najczęściej jest stała i waha się pomiędzy 100 a 130 zł. Kupując bilet u przewoźnika rejsowego trzeba liczyć się z opłatą ok. 10% ceny biletu dorosłego oraz pokryciem dodatkowych opłat lotniskowych. Decydując się na zakup zorganizowanej wycieczki organizowanej lotem czarterowym trzeba mieć na uwadze, że dzieci do 2 lat podróżują bezpłatnie. W takiej sytuacji w momencie opóźnienia lub odwołania lotu rozporządzenie nie ma zastosowania.

Jak latać samolotem ze zwierzęciem domowym.

Coraz popularniejsze staje się podróżowanie z...

Znaczne przyspieszenie lotu - kiedy pasażerom przysługuje rekompensata.

Pasażerom należy się odszkodowanie za lot, który...