Nadzwyczajne okoliczności odwołania lotu – czym są i co wtedy z odszkodowaniem


W przypadku opóźnionego czy odwołanego lotu pasażerowie, przy spełnieniu określonych warunków, mogą starać się o odszkodowanie. Rzecz komplikuje się, jeśli w sprawie pojawiają się tak zwane nadzwyczajne okoliczności odwołania/opóźnienia lotu, na które często powołują się linie lotnicze, by uniknąć wypłacania odszkodowań. Czym są owe nadzwyczajne okoliczności?

Nadzwyczajne okoliczności odwołania lotu to – ujmując w dużym uproszczeniu – te zdarzenia, które są bezpośrednią lub pośrednią przyczyną odwołanego lotu, a na które przewoźnik nie ma żadnego wpływu. W takiej sytuacji linie lotnicze zwolnione są z obowiązku wypłacania odszkodowań (art. 5 ust. 3 unijnego rozporządzenia WE 261/2004). Przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty rekompensaty, jeżeli może dowieść, że odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.* Potocznie nazywa się takie okoliczności siłą wyższą. O przykładach jej działania poniżej...

 

Nadzwyczajne okoliczności odwołania lotu – przykłady


O nadzwyczajnych okolicznościach odwołania lotu (lub ewentualnie opóźnienia lotu) mowa między innymi wtedy, gdy dany rejs zakłócony jest przez:

●       niekorzystne warunki meteorologiczne wykluczające bezpieczny start, lot, lądowanie samolotu (jak burze z wyładowaniami, silny wiatr, duże opady śniegu lub deszczu, gęste mgły etc.);

●       kataklizmy, czyli ekstremalne zjawiska naturalne, które powodują lokalnie znaczne szkody i zakłócają normalne funkcjonowanie wszystkiego na danym terenie (na przykład erupcja wulkanu i pył w powietrzu uniemożliwiający loty, trzęsienie ziemi, powódź i inne klęski żywiołowe);

●       zagrożenie bezpieczeństwa państwa, niestabilność sytuacji politycznej, atak bądź ryzyko ataku terrorystycznego;

●       bird strike, czyli niemożliwe do przewidzenia i uniknięcia zderzenie samolotu z ptakiem (lub innym obiektem w powietrzu);

●       strajki pracowników lotniska startowego i/lub docelowego, strajki pracowników kontroli ruchu lotniczego uniemożliwiające realizację normalnego harmonogramu lotów;

●       zdarzenia mające miejsce na lotnisku (awaryjne zamknięcie pasów startowych, opóźnienia lub inne problemy na przykład w czasie kontroli bezpieczeństwa itp.);

●       wykrycie ukrytych wad produkcyjnych w samolocie, co mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo lotu i pasażerów.

Katalog nadzwyczajnych okoliczności odwołania lotu wzbogaciło w ubiegłym roku życie, dopisując do niego niejako pandemię COVID-19 i wszystkie utrudnienia w transporcie lotniczym z tym związane. Co do zasady, jest to sytuacja, w której odszkodowanie się pasażerowi nie należy, aczkolwiek warto śledzić coraz szersze orzecznictwo w tym zakresie, bo sprawy te nie zawsze są tak jednoznaczne.

 

Fot. Odwołanie lotu z powodu pandemii – co do zasady – stanowi okoliczność nadzwyczajną, która zwalnia przewoźnika z obowiązku wypłacania pasażerom odszkodowań. W wielu przypadkach warto jednak skonsultować sprawę ze specjalistą od odszkodowań lotniczych.

 

Nadzwyczajne okoliczności odwołania lotu a odszkodowanie


Ze względu na to, że lista nadzwyczajnych okoliczności odwołania lotu nie jest precyzyjnie zdefiniowana ani – co ważniejsze – ostatecznie zamknięta, poza oczywistymi przypadkami (jak między innymi te opisane wyżej), w których odszkodowanie pasażerom się NIE należy, istnieje dość szerokie pole do interpretacji zdarzeń powodujących opóźnienia czy odwołania lotów. We wszystkich tych przypadkach przewoźnik, aby nie płacić odszkodowania, stara się udowodnić, że okoliczności mają charakter nadzwyczajny. Po drugiej stronie jest pasażer, który – najlepiej z pomocą specjalisty – może próbować udowodnić coś wręcz przeciwnego i uzyskać tym samym od linii lotniczej pieniężną rekompensatę za opóźniony/odwołany lot.

Uzyskaj odszkodowanie za odwołany lot z pomocą DelayFix

●       250 euro w przypadku każdego lotu na dystansie do 1500 km

●       400 euro w przypadku lotu wewnątrzwspólnotowego (w ramach UE) dłuższego niż 1500 km i każdego innego na dystansie od 1500 do 3500 km

●       600 euro w przypadku wszystkich innych lotów niewymienionych powyżej

 

Okoliczności odwołania lotu, które nie mają charakteru nadzwyczajnych


Niezależnie od tego, co próbuje niekiedy przeforsować przewoźnik, prezentując swoje racje, NIE jest nadzwyczajną okolicznością odwołania lotu (opóźnienia lotu) awaria maszyny, braki kadrowe wśród pracowników linii lotniczej, strajk załogi samolotu czy na przykład overbooking. 

 

Jeśli nie odszkodowanie za odwołany lot, to co?


Warto pamiętać, że poza odszkodowaniem za odwołany lot, które się pasażerowi należy bądź nie (jak to się dzieje w przypadku nadzwyczajnych okoliczności odwołania lotu), pozostaje jeszcze kwestia zwrotu pieniędzy za bilet. Jeżeli lot nie odbywa się w zaplanowanym czasie, przewoźnik proponuje inny termin (połączenie alternatywne w podobnym standardzie), z którego pasażer może, ale nie musi skorzystać – w tej sytuacji, po odstąpieniu od umowy przewozu, otrzymuje on w ciągu kilku dni zwrot środków wydanych na bilet lotniczy.

***

Zobacz też inne nasze artykuły pomocne w sytuacji walki o zadośćuczynienie za opóźniony czy odwołany lot

Odwołany lot – czego możesz się domagać od przewoźnika

Opóźnienie lotu – czego i od kogo możesz się domagać

 

* Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91Tekst mający znaczenie dla EOG.


Linkowanie otwierane w nowej karcie.

Co wpływa na cenę biletu lotniczego?

Ruch lotniczy w Polsce rozwija się w expressowym tempie. Na rodzimych lotniskach pojawia się...

Okoliczności nadzwyczajne – zdarzenia, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich...