Postup cestujících zpožděných a zrušených letů k získání odškodnění.

Jak Vám můžeme pomoci?

FAQ – CZ

Jaká bude výše odškodnění?
  • Výše odškodnění závisí na délce letu. Vyplácí se v podobě peněžního vyrovnání, pokud cestující nesouhlasil s náhradou v podobě voucheru nebo cestovního poukazu.
Druh letu Výše
odškodnění

lety do 1500 km 250 EUR

lety v rámci EU
nad 1 500 km,
pro statní od 1 500 do 3 500 km
400 EUR

všechny ostatní lety 600 EUR

 

Z jakého důvodu musím poskytnout rodný list dítěte?

Rodný list dítěte slouží jako potvrzení, že osoba, která se podepisuje pod smlouvou, je jeho zákonným zástupcem.

Jaká bude výše odškodnění v případě, že přepravce nabídne alternativní let?
  • Výše odškodnění závisí na délce letu. Vyplácí se v podobě peněžního vyrovnání, pokud cestující nesouhlasil s náhradou v podobě voucheru nebo cestovního poukazu.
Částka, která Vám náleží v případě, že Vám přepravce nabídce alternativní let, pokud
čas příletu nepřekračuje plánovaný čas příletu dříve naplánovaného letu o:

Druh letu Výše
odškodnění
Rozdíl v době
příletu
Výše
odškodnění


lety do 1500 km 250 EUR 2 hodiny 125 EUR

lety v rámci EU
nad 1 500 km,
pro statní od 1500
do 3500 km
400 EUR 3 hodiny 200 EUR

všechny ostatní lety 600 EUR 4 hodiny 300 EUR

 

Jaká je doba čekání na odškodnění od letecké společností?

Na každý případ je třeba pohlížet individuálně. Složitost případu má vliv na délku jeho řešení. Za výjimečných okolností se může čekací doba na odškodnění prodloužit až o 36 měsíců.

Jaké dokumenty potřebujete, abyste se mohli domáhat odškodnění?
Pravidelné lety Charterové lety

letenka / elektronická letenka

palubní lístek / boarding pass

smlouva s cestovní kanceláří nevztahuje se

rodný list v případě dítěte

Je třeba rozlišovat, jaký typ letu cestující využívá. Pokud jde o pravidelné lety, tak mezi vyžadované dokumenty patří letenka a palubní lístek. Naopak pro charterové lety je to: smlouva s cestovní kanceláří a palubní lístek. Pro oba typy letu, pokud jde o nezletilého cestujícího, je vyžadován rodný list dítěte. Je to z toho důvodu, že na dokumentech se jménem nezletilého cestujícího se podepisuje jeho zákonný zástupce.

Můžu předat svůj případ do Delayfix, pokud již letecká společnost odmítla mou žádost o odškodnění?

Ano, v takovém případě ale potřebujeme, abyste v žádosti, kromě nezbytných dokumentů, přiložili i celou korespondenci s leteckou společností. V mnoha případech totiž přepravce zneužívá termín “mimořádná okolnost”, jen aby se vyhnul odpovědnosti za zpožděný nebo zrušený let.

Do jaké doby se mohu dovolávat odškodnění z titulu zpožděného nebo zrušeného letu?

Cestující se může dovolávat odškodnění ve lhůtě jednoho roku od zpoždění nebo zrušení letu. Lhůta vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. března 2017 spis. značka III CZP 111/16..

Co když nemám polský bankovní účet?

Delayfix přistupuje k výplatě získaného odškodnění pro cestujícího flexibilně a nabízí několik způsobů výplaty získaného odškodnění. Je proto mimo jiné nutné zvolit způsob výplaty: Western Union, převody na zahraniční bankovní účty či poštovní poukázky.

V jaké měně dostanu odškodnění?

Odškodnění je vypláceno v PLN a EUR podle cestujícím preferované formě předání získaného odškodnění.

Přepravce mi vrátil cenu letenky za zrušený let. Mám v tomto případě nárok na odškodnění za neuskutečněný let?

Ano. Odškodnění náleží cestujícímu, jehož let byl zrušen z důvodů, na které má vliv přepravce, i přestože vrátil cenu zakoupené letenky.

Můj let byl přesunut na další let a přepravce pokryl náklady na ubytování v hotelu a stravování. Mám i v tomto případě nárok na odškodnění za vzniklé zpoždění?

Pokrytí nákladů na ubytování v hotelu, stravování a přepravu přepravcem vyplývá z obsahu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 a nevylučuje právo cestujícího na získání odškodnění. Přepravce není oprávněn snížit toto odškodnění o jemu vzniklé náklady.

Jakým způsobem lze váš případ ohlásit do Delayfix?

Nejsnadnějším a nejrychlejším způsobem, jak nahlásit Váš případ, je prostřednictvím formuláře na naší internetové stránce. Alternativní cestou nahlášení je předání údajů o daném případu našemu konzultantovi v Oddělení podpory cestujících na čísle telefonu 222 929 222.

Jak se vypočítává zpoždění letu?

Doba zpoždění letu je vypočítávána od chvíle, kdy cestující dorazí do své cílové destinace. Rozhodným momentem je otevření dveří letadla (Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 4. září 2014 ve věci C-452/13).

Jak vypadá proces získávání odškodnění?

Po doručení všech dokumentů a podpisu smlouvy cestujícím vyzývá OpoznionySamolot.pl leteckou společnost k úhradě odškodnění. V případě negativní odpovědi OpoznionySamolot.pl začíná řešit spor soudní cestou. OpóźnionySamolot.pl cestujícího kontaktuje po ukončení řízení v dané věci.

Jaké náklady nesu v případě prohraného řízení?

V případě prohraného řízení nenese cestující žádné náklady.

 

Letecké společnosti často odmítají cestujícím vyplatit jejich odškodnění. V takových situacích cestující, který nemá dostatečné právní znalosti, často ustupuje od dalšího jednání, které vyžaduje znalost postupů spojených s vymáháním nároku soudní cestou.

Řešením toho je využití podpory specializovaného subjektu, jako např. Delayfix.com, který se postará o veškeré nezbytné náležitosti a kroky k získání patřičného odškodnění. Cestující musí pouze vyplnit žádost a podepsat smlouvu.