Prawne aspekty odwołanego lotu – co pasażer może, a co mu się nie należy?


Przerwany lot w powietrzu, samolot opóźniony z nieustalonych przyczyn, awaria na płycie albo zwykłe opóźnienie… Powodów odsunięcia w czasie odlotu może być wiele. Ważne jest to, by wiedzieć czego się spodziewać i jak reagować na problemy związane z odwołanym lotem.

Opóźniony lot – informacja
Jeśli lot rejsowy jest opóźniony, pasażer powinien otrzymać niezwłoczną informację o tym zdarzeniu. Zwłaszcza wtedy, kiedy opóźnienie zaczyna osiągać okres przewyższający 60 minut. Jeśli następnie oczekiwanie się wydłuża, każdorazowo konsument musi otrzymać kolejną informację. Ważne, by wiedzieć, że przy dwugodzinnym opóźnieniu przewoźnik powinien zaoferować pasażerom odpowiednie wyżywienie. Czasami jednak ostatecznie na tablicy informacyjnej pojawi się informacja o anulowaniu lotu.

Odwołany lot, a sytuacja pasażerów
Odwołanie lotu to zawsze problem. Niezależnie od tego, kiedy i gdzie się rozgrywa. Sytuacja pasażerów jest tym trudniejsza, im dalej od miejsca początku podróży, domu się znajdują. Wówczas przewoźnika obowiązują odpowiednie obwarowania prawne, regulowane - na terenie Unii Europejskiej - przez rozporządzenie 261/2004 Parlamentu Europejskiego.

1. Gdy odlot przedłuża się o więcej niż 5 godzin

W tym wypadku pasażer może wnioskować o otrzymanie odszkodowania za opóźniony lot oraz oczekiwać lotu powrotnego do portu, z którego podróż się rozpoczęła.

2. Gdy odlot planowany jest na dzień inny niż aktualny

W takich sytuacjach przewoźnik musi zapewnić pasażerom nocleg w hotelu oraz transport z i do hotelu.

Obowiązki przewoźnika przy odwołanym locie
W momencie, gdy okazuje się, że lot został odwołany, prawnie ważna jest przyczyna. W większości przypadków przewoźnik ma obowiązek poinformować konsumenta o planowanych najbliższych lotach do portu docelowego oraz musi zapewnić mu opiekę, odpowiednią do czasu oczekiwania na lot zastępczy. Pasażer ma wówczas prawo do zwrotu pieniędzy za bilety i bezpłatnego powrotu do portu, w którym jego podróż się rozpoczęła. Musi to się odbyć pierwszym możliwym połączeniem.

Odszkodowanie za odwołany lot
Jeśli uznaje się, że lot został odwołany, mimo że przewoźnik mógł uniknąć tego zdarzenia, pasażerom może przysługiwać odszkodowanie od linii lotniczych. Wysokość odszkodowania jest przewidziana przez prawo międzynarodowe:
- W przypadku rejsów do 1500 km, standardowe 250 euro;
- W przypadku rejsów między państwami Unii Europejskiej, na odległość powyżej 1500 km lub poza granicami Unii powyżej 1500 km, ale poniżej 3500 km, przysługuje odszkodowanie za lot w wysokości 400 euro;
- W przypadku pozostałych rejsów, wysokość odszkodowania ustalona została na poziomie 600 euro.

Warto pamiętać, że odszkodowanie to jest ustalone ryczałtowo i nie musi być finalną jego wartością. Dlatego warto szukać rozwiązań dokładnie odzwierciedlających sytuację, gdyż odszkodowanie może pokrywać nie tylko straty, ale także korzyści, wynikające z lotu, który się nie odbył.

Kiedy odszkodowanie lotnicze się nie należy?
Nie zawsze jednak odszkodowanie za lot odwołany będzie pasażerom należne. Warto pamiętać, że pieniądze mogą być wypłacone tylko wówczas, gdy przewoźnik nie poinformował wcześniej o wystąpieniu zmian. W przypadku, gdy nastąpi ono w terminie 2 tygodni od daty odlotu, konsumentom nie przysługuje rekompensata. Inaczej jest, gdy przewoźnik poinformuje o odwołaniu lotu na tydzień przed jego planowaną datą. Jeśli zaproponował przy tym połączenie rozpoczynające się nie wcześniej niż 2 godziny przed i nie później niż 4 godziny po locie pierwotnym, pasażerom nie przysługuje odszkodowanie.

Sytuacje wyłączone z wypłaty
Warto pamiętać, że niektóre wydarzenia nie są objęte prawem do odszkodowania. Takim przypadkiem jest np. wybuch wulkanu, który paraliżuje ruch lotniczy na dużym obszarze. W wypadkach niezależnych od przewoźnika, spowodowanych tzw. siłą wyższą - związanych zwykle z pogodą, opóźnienia i odwołania lotów są normalnością i wyjęte są spod przepisów odnoszących się do rekompensaty za opóźniony lot.

Odwołanie lotu w zdecydowanej większości przypadków sprawia, że pasażerowie mogą liczyć na rekompensatę. Mimo tego, że przepisy prawne regulują jego wysokość, nie zamyka to drogi do dalszego dochodzenia roszczeń i uzyskania dużo wyższego odszkodowania od linii lotniczej. Warto zatem znać swoje prawa i korzystać z pomocy fachowców, by uzyskać należne zadośćuczynienie.

Overbooking i bumping, czyli jak linie lotnicze zarabiają na pasażerach

Zjawiska kryjące się pod angielskimi nazwami overbooking oraz bumping są...

Top 10. Najbardziej niezwykłe lotniska świata

Na świecie lata niemalże każdy. 200 tysięcy lotów dziennie, 20 tysięcy samolotów pasażerskich...