Odszkodowanie i zwrot kosztów od LGW  

Opóźniony samolot? Twój lot linią LGW się nie odbył? A może przekazano Ci nagłą wiadomość o jego odwołaniu? Trudno jest uniknąć podobnych sytuacji, więc jeżeli pasażer spotka się z problemami z linią LGW, powinien wiedzieć, na co może liczyć i jakie kroki powinien podjąć, aby otrzymać wsparcie.

Sytuacja, gdy lot jest spóźniony o parę godzin nie należy do rzadkości. Może to mieć bardzo różne powody, od źle przemyślanego planu siatki połączeń, poprzez kłopoty techniczne, aż po niesprzyjające warunki atmosferyczne. Z nimi wszystkimi musi się jednak liczyć firma organizująca loty.

Decydując się na ofertę LGW, każdy podróżny musi być przygotowanym na ewentualne opóźnienia. Oczywiście wszystkie linie lotnicze usiłują zapobiegać tego typu niedogodnościom, ale pewne czynniki są poza nimi. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że pasażer nie jest w stanie domagać się zadośćuczynienia.

Jeśli, podróżując linią LGW, pasażerowi przydarzy się opóźnienie lotu, nie musi przejmować się koniecznością załatwiania złożonych formalności. Wystarczy, że poda nam właściwe informacje o locie. Grupa osób dysponujących szerokimi kwalifikacjami z dziedziny prawa lotniczego dokona oceny sytuacji i poinformuje konsumenta o prawach które mu przysługują.

Każda sytuacja różni się od pozostałych, zatem powinna być analizowana oddzielnie. Główną kwestią jest to czy opóźnienie było winą LGW, czy też było rezultatem sytuacji losowych. To samo dotyczy wykorzystywania vouchera bądź innej formy pomocy, która ma uprzyjemnić czekanie. Czasami przyjęcie zadośćuczynienia w tej formie będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do odszkodowania.

Bywa tak, że opóźniony lot zmieni się w lot odwołany. Choć w przypadku linii LGW anulowanie lotu nie jest zbyt powszechne, to jednak istnieje taka możliwość. Linia LGW standardowo robi wszystko, żeby – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zorganizować lot zastępczy bez dodatkowych opłat. Klient linii lotniczej nie ma jednak obowiązku zaakceptowania takiej propozycji.

Z racji rozporządzenia WE 261 każda linia lotnicza, w tym także LGW musi zaproponować lot alternatywny albo zrekompensować tego typu niedogodności konsumentowi w inny sposób w większości przypadków, gdy dojdzie do anulowania lotu. Klient może zgodzić się na rozwiązanie zaproponowane przez linię bądź też żądać wypłacenia rekompensaty.

Przewoźnik jest zobowiązany zaproponować inne połączenie na spornej trasie lub połączenie powrotne do portu lotniczego, z którego rozpoczęto podróż tą linią. Klient ma prawo nie zaakceptować warunków, jednak nie zawsze będzie to wiązało się z możliwością uzyskania odszkodowania. Opłaca się więc zasięgnąć pomocy fachowców. Nasz doświadczony zespół przeanalizuje każdą sytuację i indywidualnie zaprezentuje możliwości odszkodowawcze. Zajmie się on również pełną reprezentacją konsumenta jeśli dojdzie do rozprawy z LGW.

Miejmy na uwadze, że nie ma możliwości uzyskania odszkodowania za odwołany lot LGW jeśli kłopot z podróżą nie był zależny od linii. W tego typu przypadkach jak na przykład:

 • Warunki atmosferyczne nie pozwalające na odbycie lotu,
 • Zamknięcie przestrzeni powietrznej,
 • Pojawi się kłopot natury medycznej,
 • Zastrajkują zatrudnieni na lotniskach (nie dotyczy pracowników spornego przewoźnika),
 • Strajk kontrolerów ruchu lotniczego.

W tych wszystkich sytuacjach nie mamy możliwości uzyskania odszkodowania, które wynikałoby wprost z przepisów, aczkolwiek pamiętajmy o tym, żeby dla pewności naszą sytuację traktować indywidualnie.

W prawie międzynarodowym, obowiązującym w Unii Europejskiej znajdziemy zapisy, które pozwalają na wskazanie kwoty odszkodowania za opóźniony lot. Pasażer ma prawo ubiegać się o odszkodowanie w wysokości:

 • 250 euro – przy opóźnieniu lotu LGW wynoszącym 3 lub więcej godzin, zakładając, że mówimy o locie o łącznej trasie nieprzekraczającej 1500 km,
 • 400 euro – przy opóźnieniu które wyniosło trzy bądź więcej godzin, zakładając, że chodzi o lot o łącznej trasie wynoszącej od 1500 km do 3500 km (bądź też powyżej 1500 km na terytorium Unii Europejskiej),
 • 600 euro – przy opóźnieniu lotu wynoszącym ponad 4 godziny, kiedy łączna długość trasy wynosi ponad 3500 km (lub też w przypadku, gdy trasa łączy lotnisko na terytorium Unii Europejskiej z lotniskiem spoza niej).

Operator może jednak pomniejszyć poziom odszkodowania o 50%, kiedy opóźnienie na trasie przekraczającej 3500 km nie przekracza czterech godzin.

Istnieją przypadki, kiedy lot spóźnia się więcej niż 5 godzin. Są to przypadki, w których linia LGW lub dowolny inny przewoźnik ma obowiązek swoim pasażerom zapewnić dostęp do:

 • pełnego zwrotu kwoty za bilety,
 • całkowitego zwrotu środków za bilet łączony kiedy jeden z odcinków nie może się odbyć przez kłopot z wcześniejszym,
 • rejsu powrotnego na lotnisko, z którego zaczęła się podróż,
 • jeśli to konieczne - pokój w hotelu oraz przejazd do niego
 • dostępu do wykonania połączenia telefonicznego oraz nadania e-maila bez żadnych opłat,
 • darmowego posiłku i napojów (prawo do opieki).

Odwołanie lub opóźnienie lotu LGW to z pewnością sytuacja irytująca i kłopotliwa. Każdemu klientowi przysługują wtedy konkretne prawa, o których warto wiedzieć. W takich sytuacjach trzeba zachować spokój i znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia ekonomicznego jak i logistycznego.

Specjaliści DelayFix zapewniają natychmiastową pomoc każdemu podróżnemu, który znalazł się w takiej niełatwej sytuacji. Aby otrzymać pomoc od fachowców, nie musimy przechodzić przez jakiekolwiek złożone formalności. Trzeba dostarczyć jedynie kluczowe dane na temat naszego lotu.

DelayFix może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w pomaganiu klientom których lot został niespodziewanie anulowany i dokładnie wie, co trzeba zrobić, aby bez większych formalności zdobyć rekompensatę od linii lotniczej. Za kontaktowanie się z linią LGW odpowiadać będzie DelayFix, więc podróżny nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów.

Rekompensaty i zwrot kosztów od LGW przy profesjonalnym wsparciu będzie więc formalnością. Zachęcamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy.

Legal Office

Legal Office

Can’t find the answer? We’re here to help you all the time.

Contact us at +48 222 929 222

Check your compensation