Check your compensation

Odszkodowanie i zwrot kosztów od Ryanair Sun  

Opóźnienie samolotu? Zarezerwowany lot linią Ryanair Sun się nie odbył? A może otrzymałeś nieoczekiwaną wiadomość o jego odwołaniu? Trudno jest uniknąć takich sytuacji, zatem jeżeli pasażer spotka się z problemami w linii Ryanair Sun, powinien mieć świadomość tego, na co może liczyć i jakie kroki musi wykonać, aby zapewnić sobie wsparcie.

Sytuacja, gdy samolot ma kilkugodzinne opóźnienie nie należy do rzadkości. Przyczyny mogą być bardzo zróżnicowane, od niewłaściwie napisanego rozkładu siatki połączeń, poprzez awarie, a na pogodzie kończąc. Linia lotnicza musi być jednak przygotowana na poradzenie sobie z nimi.

Wybierając ofertę Ryanair Sun, każdy podróżujący musi liczyć się z możliwymi opóźnieniami. Naturalnie wszystkie linie lotnicze podejmują rozmaite działania aby uniknąć owych zdarzeń, ale pewne czynniki są poza ich możliwościami. Nie oznacza to jednak, że konsument nie jest w stanie oczekiwać zadośćuczynienia.

Jeżeli, w czasie podróży linią Ryanair Sun, pasażer natrafi na spóźnienie lotu, nie musi martwić się obowiązkiem załatwiania złożonych formalności. Musi zwyczajnie zgłosić nam właściwe dane lotu. Zespół osób dysponujących bogatymi kwalifikacjami z zakresu prawa lotniczego oceni sytuację i powiadomi podróżnika o jego prawach.

Każda sytuacja jest inna, dlatego musi być analizowana z indywidualnym podejściem. Podstawową kwestią jest to czy opóźnienie było winą Ryanair Sun, czy też było rezultatem sytuacji losowych. To samo dotyczy realizowania vouchera czy też podobnej formy pomocy, mającej na celu uprzyjemnić oczekiwanie. Czasem automatycznie zrzekamy się możliwości dochodzenia zadośćuczynienia czy zaakceptowania go w owej formie.

Możliwe jest, że opóźnienie przekształci się w całkowite odwołanie lotu. Choć w przypadku linii Ryanair Sun anulowanie lotu nie przytrafia się szczególnie często, to jednak zawsze jest taka ewentualność. Linia Ryanair Sun najczęściej stara się – w ramach prawa – znaleźć lot zastępczy bez obarczania podróżnego nadprogramowymi kosztami. Nie ma jednak obowiązku przyjmowania takiej oferty.

W myśl rozporządzenia WE 261 każda linia lotnicza, w tym także Ryanair Sun ma obowiązek zorganizować lot alternatywny albo zadośćuczynić. Klient może zdecydować się na rozwiązanie zaproponowane przez linię lub żądać przekazania rekompensaty.

Linia lotnicza musi zapewnić alternatywne połączenie na konkretnej trasie lub lot powrotny do portu lotniczego, z którego wystartowano tą linią. Pasażer ma prawo nie zgodzić się na warunki, ale nie koniecznie będzie to wiązało się z możliwością otrzymania odszkodowania. Najczęściej w takiej sytuacji warto się zgłosić do profesjonalistów. Specjaliści z naszej firmy zapoznają się szczegółowo z Twoją sprawą i są w stanie stworzyć plan działania, którego celem będzie wypłata odszkodowania. Będą także przedstawicielami konsumenta w potencjalnym konflikcie z Ryanair Sun .

Miejmy na uwadze, że nie ma możliwości uzyskania odszkodowania za odwołany lot Ryanair Sun jeśli problem z połączeniem nie powstał z winy linii. Dla przykładu są to sytuacje takie jak:

 • Warunki pogodowe nie dające możliwości odbycia lotu,
 • Zamknięcie przestrzeni powietrznej,
 • Pojawi się problem z dziedziny medycznej,
 • Zastrajkują zatrudnieni na lotniskach (nie dotyczy pracowników spornego przewoźnika),
 • Strajk kontrolerów ruchu lotniczego.

W takich przypadkach konsumentowi nie należy się dodatkowa forma odszkodowania, która wynikałaby bezpośrednio z przepisów, lecz należy zwrócić uwagę na fakt, że każdy przypadek powinien być sprawdzony indywidualnie.

Sprawdzając prawo międzynarodowe, obowiązujące kraje członkowskie UE, da się określić poziom zryczałtowanego odszkodowania z tytułu opóźnionego rejsu. Konsument ma prawo ubiegać się o odszkodowanie na poziomie:

 • 250 euro – przy opóźnieniu lotu Ryanair Sun wynoszącym trzy lub więcej godzin, zakładając, że chodzi o lot o łącznej trasie, która nie przekracza 1500 km,
 • 400 euro – przy opóźnieniu które wyniosło trzy bądź więcej godzin, mając na uwadze, że chodzi o lot o sumarycznej trasie wynoszącej od 1500 km do 3500 km (bądź też ponad 1500 km na terenie UE),
 • 600 euro – przy opóźnieniu lotu które wyniosło ponad 4 godziny, gdy sumaryczna długość trasy wynosi ponad 3500 km (albo też w przypadku, gdy trasa łączy lotnisko na terenie UE z portem lotniczym spoza niej).

Linia ma prawo jednak zmniejszyć wysokość odszkodowania o połowę, gdy opóźnienie na trasie przekraczającej 3500 km nie przekroczyło czterech godzin.

Mają miejsce sytuacje, gdy rejs spóźnia się więcej niż pięć godzin. Są to sytuacje, w których linia Ryanair Sun lub dowolny inny przewoźnik musi swoim pasażerom zapewnić dostęp do:

 • pełnego zwrotu pieniędzy przekazanych na opóźniony przelot,
 • pełnego zwrotu środków wydanych na bilet łączony, kiedy kolejny odcinek nie może się odbyć z powodu zakłócenia pierwszego,
 • rejsu na lotnisko początkowe,
 • bezpłatnego posiłku i napojów (prawo do opieki),
 • dostępu do telefonów i nadania wiadomości e-mail bez dodatkowych opłat,
 • w razie konieczności - pokój w hotelu oraz transport do niego.

Anulowanie lub spóźnienie lotu Ryanair Sun z pewnością jest sytuacją krepującą oraz bardzo stresującą. Każdemu konsumentowi przysługują wówczas określone prawa, o których warto wiedzieć. Istotne jest w takiej sytuacji wystrzeganie się niepotrzebnych emocji i poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą nam na szybkie wyjście z tych problemów.

Warto jednocześnie mieć świadomość tego, że po zwróceniu się do ekspertów DelayFix, konsument może otrzymać sprawną pomoc. Potrzebne są po prostu podstawowe dane, które można znaleźć na bilecie oraz opis sytuacji. Specjaliści doradzą i podpowiedzą, na które rozwiązanie się zdecydować.

DelayFix dysponuje imponującym doświadczeniem we współpracy z ludźmi których lot został nieoczekiwanie odwołany i bardzo dobrze wie, jakie kroki trzeba wykonać aby bez poważnych formalności otrzymać zadośćuczynienie od linii lotniczej. Za kontakt z linią Ryanair Sun odpowiadać będzie DelayFix, przez co pasażer nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów.

Trzeba w takim razie tylko wysłać niewielki formularz zgłoszeniowy, aby bez większych problemów zdobyć odszkodowanie od Ryanair Sun i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji anulowania rejsu. Współpraca taka jest pomocna dla każdego klienta, którego lot nie doszedł do skutku.