Pomagamy Pasażerom opóźnionych i odwołanych lotów w uzyskaniu rekompensaty.

Jak możemy Ci pomóc?

FAQ

W jakim celu mam dostarczać akt urodzenia dziecka?

Akt urodzenia dziecka stanowi potwierdzenie, że osoba podpisująca się pod umową jest jego opiekunem prawnym.

Jaka będzie wysokość rekompensaty?
  • Wysokość rekompensaty zależy od długości lotu. Wypłacana jest ona w formie pieniężnej, chyba że Pasażer zgodzi się na voucher lub bony podróżne.
Rodzaj lotu Wysokość
rekompensaty

loty do 1500 km 250 EUR

loty w obrębie UE
liczących powyżej 1500 km,
dla innych od 1500 do 3500 km
400 EUR

wszystkie pozostałe loty 600 EUR

 

Jaka będzie wysokość rekompensaty w przypadku zaproponowania przez przewoźnika alternatywnego lotu?
  • Wysokość rekompensaty zależy od długości lotu. Wypłacana jest ona w formie pieniężnej, chyba że Pasażer zgodzi się na voucher lub bony podróżne.
Kwota przysługująca w przypadku zaproponowania
przez przewoźnika alternatywnego lotu, jeśli czas
przylotu nie przekracza planowego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu o:

Rodzaj lotu Wysokość
rekompensaty
Różnica w czasie
przylotu
Wysokość
rekompensaty


loty do 1500 km 250 EUR 2 godziny 125 EUR

loty w obrębie UE
liczących powyżej 1500 km,
dla innych od 1500 do 3500 km
400 EUR 3 godziny 200 EUR

wszystkie pozostałe loty 600 EUR 4 godziny 300 EUR

 

Jaki jest czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia od linii lotniczej?

Każdą sprawę należy traktować indywidualnie. Złożoność sprawy przekłada się na czas jej rozstrzygnięcia. W wyjątkowych okolicznościach czas oczekiwania na rekompensatę może się wydłużyć nawet do 36 miesięcy.

Jakie dokumenty muszę posiadać, aby się ubiegać o rekompensatę?
Loty rejsowe Loty czarterowe

bilet / bilet elektroniczny

karta pokładowa / boarding pass

umowa z biurem podróży nie dotyczy

akt urodzenia w przypadku dziecka

Należy rozróżnić jakiego typu lot odbywa Pasażer. W przypadku lotów rejsowych do wymaganych dokumentów należy bilet oraz karta pokładowa. Natomiast dla lotów czarterowych są to: umowa z biurem podróży oraz karta pokładowa. W obu typach lotu, w przypadku Pasażera małoletniego, wymaga sie dodatkowo aktu urodzenia. Jest to związane z tym, iż na dokumentach w imieniu nieletniego Pasażera podpisuje się opiekun prawny.

Czy mogę przekazać swoją sprawę do Delayfix, jeśli linia lotnicza odrzuciła mój wniosek o rekompensatę?

Tak, w takim przypadku w zgłoszeniu, poza wymaganymi dokumentami, prosimy o przekazanie pełnej korespondencji z linią lotniczą. W wielu sprawach przewoźnicy nadużywają określenia “okoliczność nadzwyczajna”, by uniknąć odpowiedzialności za opóźniony lub odwołany lot.

W jakim czasie mogę dochodzić rekompensaty z tytułu opóźnionego lub odwołanego lotu?

Pasażer może ubiegać się o rekompensatę w terminie jednego roku od wystąpienia opóźnienia lub odwołania lotu. Termin ten wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 sygn. akt III CZP 111/16.

Co w przypadku, kiedy nie posiadam polskiego rachunku bankowego?

OpóźnionySamolot.pl podchodzi elastycznie do wypłaty uzyskanej rekompensaty dla Pasażera i oferuje kilka dostępnych na rynku form. Należy tu między innymi wskazać przelewy Western Union, przelewy na zagraniczne rachunki bankowe oraz przekazy pocztowe.

W jakiej walucie otrzymam rekompensatę?

Rekompensata jest wypłacana w PLN i EUR, w zależności od preferowanej przez Pasażera formy przekazania uzyskanej rekompensaty.

Przewoźnik zwrócił mi koszty biletu za odwołany lot. Czy w tym przypadku przysługuje mi dodatkowo rekompensata za niezrealizowany lot?

Tak. Rekompensata przysługuje Pasażerowi, którego lot odwołany jest wskutek czynników zależnych od przewoźnika, nawet jeśli zwrócił on koszt zakupionego biletu.

Mój lot został przełożony na dzień następny, a przewoźnik pokrył koszty doby hotelowej i wyżywienia. Czy w tym przypadku przysługuje mi dodatkowo rekompensata za powstałe opóźnienie?

Pokrycie kosztów doby hotelowej, wyżywienia oraz transportu przez przewoźnika wynika z treści rozporządzenia WE 261/2004 i nie wyklucza prawa Pasażera do uzyskania rekompensaty. Przewoźnik nie może pomniejszyć tej rekompensaty o poniesione przez niego koszty.

W jaki sposób można zgłosić sprawę do Delayfix?

Najprostszym i najszybszym sposobem jest zgłoszenie sprawy poprzez formularz na naszej stronie internetowej. Alternatywną drogą zgłoszenia jest przekazanie danych sprawy naszemu konsultantowi w Dziale Wsparcia Pasażerów pod numerem telefonu 222 929 222.

Jak liczony jest czas opóźnienia lotu?

Czas opóźnienia lotu liczony jest w momencie dotarcia Pasażera do portu docelowego swojej podróży. Momentem właściwym jest otwarcie drzwi samolotu (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie C-452/13).

Jak wygląda proces uzyskania rekompensaty?

Po dostarczeniu kompletu dokumentów i podpisaniu umowy przez Pasażera, Delayfix wzywa linię lotniczą do wypłaty rekompensaty. W przypadku uzyskania negatywnej odpowiedzi, Delayfix występuje na drogę sądową. Delayfix kontaktuje się z Pasażerem po zakończeniu postępowania w danej sprawie.

Jakie koszty ponoszę w przypadku przegranej sprawy?

W przypadku przegranej sprawy Pasażer nie ponosi żadnych kosztów.

 

Linie lotnicze często odmawiają Pasażerom wypłaty rekompensaty. W takich sytuacjach Pasażer nieposiadający wystarczającej wiedzy prawnej zwykle rezygnuje z dalszych działań, które wymagają znajomości procedur związanych z wniesieniem sprawy do sądu oraz uczestniczenia w rozprawach.

Rozwiązaniem jest skorzystanie ze wsparcia wyspecjalizowanego podmiotu, takiego jak OpóźnionySamolot.pl, który przejmuje na siebie wszelkie czynności zmierzające do uzyskania należnej rekompensaty. Pasażer musi tylko wypełnić wniosek i podpisać umowę.