Rodo Klauzula

„Passenger Rights S.A. z siedziba w Warszawie, Al. Ujazdowskie 22/5 (00-478 Warszawa), jako administrator danych osobowych, Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, informuję Pana/Panią, iż:

 

– podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przedstawienia oferty usługi lub w celu dochodzenia odszkodowania od przewoźnika lotniczego, na podstawie Rozporządzenia UE nr 261/2004;

– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

– dane mogą być udostępniane przez Passenger Rights podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie umów zawartych z podmiotami przetwarzającymi, przewoźnikom lotniczym, sądom, komornikom, a także podmiotom świadczącym na rzecz Passenger Rights usługi księgowe, transportowe, kurierskie i pocztowe;

– podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu dochodzenia odszkodowania od przewoźnika lotniczego, na podstawie Rozporządzenia UE nr 261/2004

– w Passenger Rights został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: inspektor@delayfix.com lub pisemnie na adres naszej siedziby;

– dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od zakończenia procesu dochodzenia odszkodowania;

– ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych”.