Twoje prawa

Twoje prawa

Prawa Pasażerów reguluje Rozporządzenie
(WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.
Określa ono między innymi zasady przyznawania
rekompensat za opóźnione lub odwołane loty.

 

Kogo dotyczy Rozporządzenie?

Rozporządzenie WE 261/2004 dotyczy:

  • Pasażerów odlatujących z lotnisk znajdujących się na terytorium Państwa Członkowskiego UE i Szwajcarii,
  • Pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na lotnisku kraju wspólnotowego, jeżeli takie loty obsługiwane są przez przewoźników z tych państw (i Szwajcarii).
 Trasa lotu Przewoźnik
europejski
Przewoźnik
pozaeuropejski

lot z UE do UE

lot z UE poza UE

lot spoza UE do UE

loty poza Unią Europejską

Prawo Pasażera obejmuje każdy lot: rejsowy, czarterowy czy tanich linii lotniczych.

 

Kiedy przysługuje rekompensata za opóźniony lub odwołany lot?

Opóźniony lot

By otrzymać rekompensatę, muszą być spełnione podstawowe warunki.

  • Lot musi być opóźniony co najmniej o 3 godziny w porcie docelowym (liczy się czas otwarcia drzwi samolotu).
  • Przyczyna opóźnienia musi być zależna od przewoźnika. Tak zwane okoliczności nadzwyczajne zwalniają przewoźnika z wypłaty rekompensaty. Są to między innymi: niestabilna sytuacja polityczna, zagrożenie wojną, porwanie statku powietrznego, zamknięcie lotniska odlotu czy przylotu z powodu warunków atmosferycznych.

 

Odwołany lot

Opcja 1 – Zwrot kosztów

Jeśli oczekiwanie na lot przekroczy 5 godzin, Pasażer ma prawo do odstąpienia od umowy z przewoźnikiem i ma prawo do zwrotu kosztów biletu w ciągu 7 dni. Dodatkowo, jeśli dalsza podróż z powodu opóźnienia byłaby bezcelowa, Pasażer może żądać zapewnienia jak najszybszego powrotu do miejsca rozpoczęcia podróży.

Opcja 2 – Akceptacja zmiany planu podróży

Innym wariantem jest zapewnienie Pasażerowi podróży alternatywnej, czyli pierwszego możliwego lotu w to samo miejsce i na podobnych warunkach. Pasażer ma również prawo do wykorzystania tego biletu na tej samej trasie, ale w późniejszym i zaakceptowanym przez niego terminie.

Jakie są obowiązki przewoźnika w przypadku opóźnienia lotu?

Jeśli lot był opóźniony o 2 godziny na trasach do 1500 km (3 godziny na trasach 1500-3500 km i 4 godziny na trasach powyżej 3500 km), Pasażerom przysługują:

  • rzetelna informacja – dlaczego samolot został opóźniony/odwołany, jakie Pasażer ma prawa i jak tych praw przewoźnik będzie przestrzegał,
  • posiłki i napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania. Należy pamiętać, że to przewoźnik powinien zaproponować Pasażerowi wyżywienie. Jeśli to nie nastąpi, należy zachować rachunki, by potem ubiegać się od linii zwrotu kosztów,
  • możliwość wykonania dwóch bezpłatnych połączeń telefonicznych,
  • jeśli lot jest opóźniony i zachodzi konieczność oczekiwania przez jedną albo więcej nocy, przewoźnik powinien zapewnić nam bezpłatny nocleg i transport na trasie lotnisko-hotel-lotnisko. Należy zachować wszelkie rachunki w sytuacji, gdy musimy szukać noclegu na własną rękę.
Jakiej wysokości rekompensata przysługuje za opóźniony/odwołany lot?
  • Wysokość rekompensaty zależy od długości lotu. Wypłacana jest ona w formie pieniężnej, chyba że Pasażer zgodzi się na voucher lub bony podróżne.
Kwota przysługująca w przypadku zaproponowania
przez przewoźnika alternatywnego lotu, jeśli czas
przylotu nie przekracza planowego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu o:

Rodzaj lotu Wysokość
rekompensaty
Różnica w czasie
przylotu
Wysokość
rekompensaty


loty do 1500 km 250 EUR 2 godziny 125 EUR

loty w obrębie UE
liczących powyżej 1500 km,
dla innych od 1500 do 3500 km
400 EUR 3 godziny 200 EUR

wszystkie pozostałe loty 600 EUR 4 godziny 300 EUR

 

Kiedy Pasażer nie otrzyma rekompensaty za odwołany lot?

Informacja o odwołaniu lotu ponad 14 dni przed planowanym odlotem

Przewoźnik lotniczy nie wypłaci Pasażerowi rekompensaty za odwołany lot, jeśli jest w stanie udowodnić, że Pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu na 14 dni przed planowanym odlotem.

Informacja o odwołaniu lotu na 7-14 dni przed planowanym odlotem

Przewoźnik nie wypłaci rekompensaty za odwołany lot, jeśli powiadamiając Pasażera o odwołaniu w terminie 7-14 dni przed odlotem, zagwarantuje mu wylot na nie więcej niż 2 godziny przed planowanym lotem i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 4 godziny po pierwotnym czasie przylotu.

Informacja o odwołaniu lotu na mniej niż 7 dni przed planowanym odlotem

Przewoźnik lotniczy nie wypłaci Pasażerowi rekompensaty za odwołany lot, jeśli powiadamiając go o odwołaniu w terminie krótszym niż 7 dni od wylotu, zapewni mu wylot na nie więcej niż 1 godzinę przed planowanym lotem i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 2 godziny po pierwotnym czasie przylotu.