Умови користування

Умови користування

§1

Визначення понять

 1. Цінник – невід’ємна частина Умов, яка визначає прийнятні для розрахунків валюти, способи платежів та усі види оплат, які стягує Passenger Rights;
 2. Ціна придбання права вимоги – сума, за яку Passenger Rights отримує від Клієнта право вимоги;
 3. Судовий процес – позов, поданий до суду чи державного органу у зв’язку з претензією в ситуації, якщо перевізник, відповідно до Постанови 261/04, не виконає вимогу здійснення виплати на користь Passenger Rights упродовж терміну, визначеного в досудовому процесі;
 4. Клієнт – особа, яка прийняла Умови;
 5. Рейс – рейс, організований авіаперевізником, у зв’язку з яким Клієнт висуває претензію щодо отримання належного відшкодування;
 6. Відшкодування – відшкодування у фіксованому розмірі, передбачене в положеннях Постанови Європейської Спільноти (WE) №261/04, яке призначається через відмову прийняти на борт, скасування рейсу чи запізнення рейсу. Це кінцева сума грошей, яку авіаперевізник повинен заплатити на користь Клієнта і яка випливає з визнання претензії на досудовому етапі, із судового рішення чи рішення органу державної влади, яку авіаперевізник запропонував сплатити в рамках мирової угоди або добровільно сплатив на підставі вимоги. Відшкодування не включає інших коштів, у тому числі відсотків, витрат судового провадження, коштів процесуального і виконавчого представництва та інших цього роду, які в повному своєму обсязі належні виключно компанії Passenger Rights та повинні бути сплачені безпосередньо на рахунок Passenger Rights;
 7. Passenger RightsТОВ „Passenger Rights” з місцезнаходженням у Варшаві, Алея Уяздовська, 22/5, 00-478, зареєстроване в Реєстрі підприємців, який веде Районний суд для столичного міста Варшави у Варшаві, ХІІ Господарський відділ Державного судового реєстру за номером KRS [Krajowy Rejestr Sądowy – Державний судовий реєстр] 742480, з номером NIP [Numer Identyfikacji Podatkowej – Номер податкової ідентифікації] 5213681825 та номером REGON [Rejestr Gospodarki Narodowej – Реєстр національної економіки] 147493129 і статутним капіталом у розмірі 155.820 злотих, що повністю сплачується;
 8. Претензія – вимога щодо виплати Відшкодування, яку Клієнт має право висунути Авіаперевізникові відповідно до національного, загальноєвропейського та міжнародного законодавства з прав пасажира, які існують у стосунках з авіаперевізниками;
 9. Авіаперевізник – Перевізник Спільноти, що відлітає з аеропорту, який знаходиться на території Держави-члена, або відлітає з третьої країни до Держави-члена, а також перевізник, який не є перевізником Спільноти, але виконує рейс з Держави-члена до третьої країни, має дійсну ліцензію на ведення діяльності та який виконує або має намір виконати рейс відповідно до угоди, укладеної з пасажиром;
 10. Постанова 261/04 – Постанова Європейської Спільноти (WE) №261/2004 Європейського Парламенту та Ради Європи від 11 лютого 2004 р., яка встановлює спільні принципи відшкодування та допомоги пасажирам у випадку відмови прийняти на борт або скасування чи великого запізнення рейсів, відповідно до якого постанова Європейської економічної спільноти EWG №295/91 вважається такою, що втратила чинність;
 11. Договір – взаємна домовленість між Клієнтом та Passenger Rights, досягнута в момент прийняття Клієнтом Умов. Домовленість стосується стягнення компанією Passenger Rights Відшкодування, у рамках якої Сторони укладають Договір про відступлення права вимоги;
 12. Договір про відступлення права вимоги – договір, що стосується відступлення на користь Passenger Rights права Претензії, яке Клієнт має щодо авіаперевізника;
 13. Умови – конкретні умови, що визначають зміст домовленостей, яких досягають Passenger Rights та Клієнт, принципи Договору про відступлення права вимоги та регулюють питання користування інтернет-порталом opoznionysamolot.pl, delayfix.com;
 14. Право вимоги – право вимоги Клієнта, яке випливає з Відшкодування за запізнення/скасування рейсу на підставі Постанови 261/04 у системному зв’язку з рішенням Європейського Суду у об’єднаних справах С-402/07 і С-432/07.

§2

Договір та його умови

 1. Passenger Rights має право відмовитися стягувати Відшкодування без подання причини. У випадку відмови Passenger Rights невідкладно повідомить Клієнта про цей факт.
 2. У момент прийняття Умов Клієнт одночасно укладає Договір про відступлення права вимоги.
 3. Прийняттям Умов та укладенням Договору про відступлення права вимоги вважається вираження згоди Клієнта з їхнім змістом. Вираження згоди настає за допомогою будь-якого електронного пристрою, під’єднаного до мережі Інтернет, і полягає у заповненні Клієнтом відповідного формуляра на інтернет-порталі www.opoznionysamolot.pl або www.delayfix.com із вказанням таких даних, як назва авіалінії, ім’я, прізвище, номер рейсу, дата рейсу, номер квитка, електронна адреса.
 4. Після прийняття Умов та укладення Договору про відступлення права вимоги Клієнт на вказану особисто електронну адресу отримує посилання на інтернет-сторінку на сервісі www.opoznionysamolot.pl або www.delayfix.com, на якій він зобов’язаний підтвердити прийняття Умов та укладення Договору про відступлення права вимоги. Залежно від типу використовуваного електронного пристрою підтвердження відбувається шляхом власноручного натискання у відповідному місці комп’ютерною мишкою або доторку пальця. Дія з підтвердження зберігається в інтернет-порталі www.opoznionysamolot.pl або www.delayfix.com з вказанням його дати, години та номеру IP, з якого вона відбулася.
 5. Прийняття Умов та укладення Договору про відступлення права вимоги також може настати шляхом особистого письмового підтвердження Клієнтом Умов та Договору про відступлення права вимоги.
 6. У випадку, якщо Авіаперевізник відмовиться сплатити Відшкодування упродовж терміну, встановленого під час досудового процесу, який при цьому не перевищує 30 днів, Passenger Rights матиме право розпочати судовий процес з метою реалізації Права вимоги. Якщо Судовий процес буде розпочато, тоді застосовуватимуться положення Цінника, що стосуються Судового процесу.

§3

Заяви та зобов’язання Passenger Rights

 1. Passenger Rights зобов’язується розпочати Судовий процес у випадку, якщо Авіаперевізник не задовольнить Претензію упродовж терміну, визначеного в досудовому процесі, який при цьому не перевищує 90 днів.
 2. Passenger Rights заявляє, що у випадку відсутності юридичних та фактичних можливостей стягнення Відшкодування воно не покладе на Клієнта жодних витрат ведення цієї справи і зобов’язується покрити усі витрати, які можуть виникнути в ході справи.

§4

Заяви та зобов’язання Клієнта

 1. Клієнт заявляє, що він правоздатний та повністю дієздатний.
 2. Клієнт заявляє, що немає перешкод для укладення ним Договору.
 3. Клієнт зобов’язується добровільно надати Passenger Rights усі документи, що стосуються Рейсу, та інформацію, пов’язану з виконанням Договору або потрібну для його виконання (зокрема, йдеться про авіаквиток і – якщо можливо – посадковий талон). Дані, що стосуються Рейсу, можна передати через інтернет-сторінку www.opoznionysamolot.pl або www.delayfix.com, інші електронні та інформаційні технології, які Passenger Rights підтримує, а також через електронну пошту та телефоном. Номер телефону та адреса електронної пошти знаходяться на інтернет-сторінці Passenger Rights.
 4. Клієнт зобов’язується співпрацювати з Passenger Rights для виконання Договору.
 5. Клієнт, який пересувався з неповнолітньою дитиною і укладав від її імені Договір, зобов’язується добровільно за власний рахунок надати Passenger Rights свідоцтво про народження цієї дитини упродовж 14 днів від моменту укладення Договору.
 6. Клієнт заявляє, що він надає згоду на передачу іншим суб’єктам, що надають юридичні послуги та співпрацюють з Passenger Rights в рамках виконання Договору:

– своїх персональних даних, а також

– усієї інформації, що стосується Рейсу і пов’язана з виконанням Договору.

 1. Клієнт зобов’язується не приймати сертифікати на подорожі, чеки або інші виплати, які пропонують Авіаперевізники. Такі пропозиції Авіаперевізника будуть вважатися відмовою сплатити Відшкодування.
 2. Клієнт заявляє, що усі документи та інформація, які він надав Passenger Rights з метою виконання Договору, достовірні та повні, і він несе за це повну відповідальність.
 3. Клієнт заявляє, що у випадку сплати Авіаперевізником Відшкодування (або інших коштів відповідно до означення Відшкодування) у будь-який спосіб та в будь-якій формі безпосередньо Клієнтові він невідкладно повідомить про цей факт Passenger Rights і внесе упродовж 14 днів усю суму Відшкодування та інших коштів на банківський рахунок Passenger Rights у АТ „Raiffeisen Bank Polska”, номер рахунка: 86 1750 0012 0000 0000 2852 1405.

 

§5

Захист персональних даних

 1. Клієнт надає згоду на обробку Passenger Rights усіх персональних даних, які він надав Passenger Rights для виконання Договору.
 2. Відповідно до положень Закону про захист персональних даних від 29 серпня 1997 р. (Dz. U. [Dziennik Ustaw – Газета законів] 2014, поз. 1182 зі змінами) Passenger Rights є адміністратором персональних даних Клієнта. Надання персональних даних є добровільним, однак їх збирання та обробка необхідні для виконання Договору, стороною якого є Клієнт. Доступ до зібраних даних матимуть виключно суб’єкти, пов’язані зі реалізацією Претензії на підставі Договору. Клієнт має право доступу до своїх персональних даних та їх коригування.
 3. Passenger Rights передаватиме персональні дані Клієнта третім особам виключно з огляду на нижченаведені умови:

– якщо Клієнт надав на це згоду; або

– якщо це слугує прямій меті, пов’язаній з головною метою, для якої персональні дані було отримано;

– якщо це необхідно для підготовки, ведення переговорів або виконання Договору на користь Клієнта;

– якщо цього вимагає закон або Passenger Rights було до цього зобов’язане органом державної влади або судом.

 1. Клієнт заявляє, що він ознайомився з Політикою приватності Passenger Rights.

§6

Розірвання та відмова від Договору

 1. У випадку, якщо Клієнт надасть Passenger Rights неправдиві дані або інформацію, Passenger Rights матиме право на розірвання договору в односторонньому порядку, що набуде чинності негайно. У результаті розірвання Договору, відповідно до вищенаведеного порядку, Passenger Rights зобов’язується повернути Клієнтові право вимоги упродовж 7 днів від дня розірвання договору, а Клієнт зобов’язується повернути усю отриману Ціну придбання права вимоги на банківський рахунок Passenger Rights у АТ „Raiffeisen Bank Polska”, номер рахунка: 86 1750 0012 0000 0000 2852 1405 упродовж 7 днів від дня розірвання Договору.
 2. Passenger Rights повідомляє, що Клієнт, який є споживачем і уклав Договір поза офісом підприємства, може відмовитися від нього без вказання причини, подаючи відповідну письмову заяву упродовж 14 днів від дня укладення Договору.

§7

Додаткові положення

 1. У питаннях, неврегульованих в Умовах, застосовуються положення чинного законодавства.
 2. У випадку, якщо будь-які з положень Умов були би або стали би недійсними, незаконними або такими, які неможливо виконати, ця обставина ніяк і в жодному випадку не вплине на чинність решти положень.
 3. Умови набувають чинності 1 квітня 2018 р.

Цінник

§1

Сплата Ціни придбання права вимоги

Passenger Rights зобов’язується переказати кошти за придбання права вимоги на банківський рахунок Клієнта упродовж 14 (чотирнадцяти) робочих днів від дати надходження відшкодування на свій рахунок або від дати надання усієї необхідної інформації, у тому числі номера банківського рахунка, залежно від того, яка з подій сталася пізніше, при цьому не пізніше 36 місяців від дня укладення Договору про відступлення права вимоги.

§2

Ціна придбання права вимоги

Ціна придбання права вимоги залежить від типу рейсу і визначається так:

 1. У випадку рейсів до 1500 км або коротших, де Клієнт має право на Відшкодування в розмірі 250 євро, Клієнт отримає 750 злотих (187,5 євро);
 2. У випадку рейсів в межах Європейського Союзу, довших ніж 1500 км, і усіх рейсів на відстань від 1500 км до 3500 км, де Клієнт має право на Відшкодування в розмірі 400 євро, Клієнт отримає 1200 злотих (300 євро);

У випадку всіх інших рейсів, відмінних від описаних під літерою „а” і літерою „b”, де Клієнт має право на Відшкодування в розмірі 600 євро, Клієнт отримає 1800 злотих (450 євро). При цьому Passenger Rights попереджає, що у випадку рейсів поза межі Європейського Союзу, довших ніж 3500 км, у яких мало місце запізнення між 3 і 4 годинами, авіаперевізник має право зменшити відшкодування на 50%. У такому випадку Клієнт отримає 900 злотих (225 євро).

§3

Ціна придбання права вимоги у випадку судового процесу

У випадку ініціювання Судового процесу Ціна придбання права вимоги зменшиться:

 1. Для рейсів до 1500 км або коротших, де Клієнт має право на Відшкодування у розмірі 250 євро, ­­­– Клієнт замість 750 злотих (187,5 євро) отримає 600 злотих (150 євро);
 2. Для рейсів в межах Європейського Союзу, довших ніж 1500 км, і усіх рейсів на відстань від 1500 км до 3500 км, де Клієнт має право на Відшкодування у розмірі 400 євро, – Клієнт замість 1200 злотих (300 євро) отримає 1000 злотих (240 євро);

У випадку всіх інших рейсів, відмінних від вищеописаних, де Клієнт має право на Відшкодування у розмірі 600 євро, Клієнт замість 1800 злотих (450 євро) отримає 1500 злотих (360 євро). При цьому Passenger Rights попереджає, що у випадку, про який йдеться у п. 2, літера „с”, друге речення, Клієнт замість 900 злотих (225 євро) отримає 720 злотих (180 євро).

§4

Ціна придбання права вимоги у випадку неуспішності дій, що мають на меті її реалізацію

У випадку неуспішності дій, що мають на меті реалізацію придбаного права вимоги, Клієнт отримає 1 злотий, це означає, що Ціна придбання права вимоги зміниться до суми 1 злотого. Під „неуспішністю” мається на увазі рішення суду або остаточне адміністративне рішення, яке набуло законної сили і відмовляє у присудженні Відшкодування з причин, незалежних від дій Passenger Rights.

§5

Виплата Відшкодування

Виплата Ціни придбання права вимоги може відбутися:

 1. Шляхом банківського переказу в межах країни;
 2. Шляхом банківського переказу в межах зони SEPA [Single Euro Payments Area – Єдина європейська мережа розрахунків];
 3. Шляхом банківського переказу за межі зони SEPA;
 4. Шляхом поштового переказу;
 5. Шляхом переказу Western Union.

У випадку необхідності переказу Ціни придбання права вимоги Клієнтові банківським переказом за межі зони SEPA чи переказом Western Union Ціна придбання права вимоги, указана в Ціннику, щоразу зменшуватиметься на 100 злотих (25 євро). Вищезгадана сума не включає можливої комісії Банку Клієнта за переказ і валютні конвертації.