Odmowa wejścia na pokład a odszkodowanie


Podróżowanie samolotem jest nieodłącznym elementem dzisiejszej globalnej rzeczywistości. Niezależnie od celu podróży – czy to służbowej, turystycznej czy rodzinnej – wszyscy pasażerowie oczekują, że linie lotnicze dostarczą ich na miejsce zgodnie z planem. Niestety, czasami sytuacje się komplikują i pasażerowie mogą spotkać się z odmową wejścia na pokład samolotu. Czy w takich sytuacjach przysługuje odszkodowanie? Kiedy przewoźnik może zostać zwolniony z odpowiedzialności wypłaty rekompensaty za niewpuszczenie pasażera do samolotu?

 

 

Odmowa wejścia na pokład – przyczyny i przepisy

Odmowa wejścia na pokład samolotu może mieć różne źródła. Jedną z najczęstszych przyczyn jest tzw. overbooking, czyli sytuacja, w której przewoźnik sprzedaje większą liczbę biletów niż dostępnych miejsc w samolocie. Jest to nieuczciwa strategia, mająca na celu maksymalizację zysków linii lotniczych, często kosztem niewinnych pasażerów. 

Regulacje na temat odmowy wejścia na pokład zostały zawarte w art. 4 Rozporządzenia WE nr 261 z 2004 roku. W pierwszej kolejności przewoźnik lotniczy powinien najpierw wezwać ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji w zamian za korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a linią lotniczą. Rozporządzenie nie opisuje dokładnie, co otrzyma pasażer po dobrowolnej rezygnacji – może to być na przykład zaproponowanie lotu alternatywnego z miejscem w wyższej klasie. Należy jednak pamiętać, że w związku z otrzymaną korzyścią, pasażer-ochotnik traci prawo do odszkodowania.

Rekompensata za odmowę wejścia na pokład nie będzie również przysługiwać pasażerom, którzy nie pojawią się odpowiednio wcześniej na lotnisku zgodnie z zaleceniami przewoźnika i spóźnią się na lot. Z prawa do odszkodowania zostaną wykluczone także osoby, które nie będą posiadać wymaganych dokumentów (potwierdzonej rezerwacji, dokumentu tożsamości) lub które swoim zachowaniem będą stwarzać problemy dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych osób.

W sytuacji, gdy przewoźnikowi nie uda się znaleźć odpowiedniej liczby ochotników, może wbrew woli pasażerów odmówić ich przyjęcia na pokład. W tym miejscu Rozporządzenie również nie reguluje, jak wygląda wybór osób, które nie zostaną wpuszczone do samolotu. Zazwyczaj są to pasażerowie, którzy stawili się najpóźniej do odprawy.

Fot. Pasażerowie nie wpuszczeni na pokład samolotu - overbooking.

 

Odmowa wejścia na pokład – co mi przysługuje?

W momencie niewpuszczenia pasażera na pokład samolotu linia lotnicza jest zobowiązana do niezwłocznej wypłaty odszkodowania (w zależności od dystansu 250, 400 lub 600 euro) oraz do udzielenia pomocy zgodnie z art. 8 i 9 Rozporządzenia. Co to oznacza?

Pasażerowie mają prawo do wyboru pomiędzy:

·       otrzymaniem zwrotu kwoty zapłaconej za bilet lotniczy, a także za część nieodbytej/odbytej podróży, jeśli lot nie służy już dłużej pierwotnemu celowi wyprawy lub

·       zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie lub

·       zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.

W ramach prawa do opieki linia lotnicza powinna zapewnić pasażerom także bezpłatne posiłki i napoje oraz – jeżeli lot alternatywny zostanie zaplanowany dopiero na następny dzień – darmowe zakwaterowanie w hotelu, jak i transport pomiędzy noclegiem a lotniskiem.

 

 

Mariusz Białkowski 

Rejs czarterowy a rejs regularny: co warto wiedzieć?

Podróżując samolotem, mamy do wyboru...

Podróżnicze sztuczki – jak znaleźć najlepsze miejsca do zwiedzania?

Planujesz podróż i chcesz...