Odszkodowanie za opóźniony lot – samemu czy z pośrednikiem?

Oprac. DelayFix

Większość pasażerów linii lotniczych – niezależnie od tego, czy lecą z rodziną na wakacje all-inclusive, czy może odkrywają nowe miejsca wyłącznie z jednym plecakiem – wcześniej czy później spotka się lub już się spotkała z sytuacją opóźnionego lotu. Z pewnością doświadczenie to trudno zaliczyć do miłych, jednak...

 

Odszkodowanie za opóźniony lot – samemu czy z pośrednikiem?

Większość pasażerów linii lotniczych – niezależnie od tego, czy lecą z rodziną na wakacje all-inclusive, czy może odkrywają nowe miejsca wyłącznie z jednym plecakiem – wcześniej czy później spotka się lub już się spotkała z sytuacją opóźnionego lotu. Z pewnością doświadczenie to trudno zaliczyć do miłych, jednak... odszkodowanie za zaistniałe okoliczności może skutecznie poprawić humor podróżującego i sprawić, że jego budżet domowy poszerzy się o fundusze na kolejną wycieczkę. W jaki sposób uzyskać więc rekompensatę za opóźniony lot – lepiej starać się samemu czy skorzystać ze wsparcia wyspecjalizowanego pośrednika? Kiedy w ogóle można się tego domagać i na jakie kwoty można liczyć po pozytywnym zakończeniu sprawy?

Podpowiadamy!

 

Jak ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot samemu?

Jak reklamować opóźniony lot samodzielnie? Odpowiedź na to pytanie jest z pozoru bardzo prosta. Wystarczy, że poszkodowany podróżny odnajdzie na stronie internetowej linii lotniczej formularz reklamacji, a następnie wypełni go zgodnie z instrukcjami – podając zarówno dane dotyczące swojej osoby, jak i opóźnionego lotu oraz okoliczności zdarzenia. Niestety, nie wszyscy przewoźnicy udostępniają swoim pasażerom gotowe formularze – wówczas należy skontaktować się z biurem obsługi klienta osobiście, przez telefon lub przez wiadomość e-mail i poprosić o przesłanie takiego formularza. Jeśli i to nie zadziała, należy sporządzić pismo reklamacyjne samodzielnie, ze szczególnym uwzględnieniem danych lotu i osobowych danych pasażerów, a także informacji o przyczynach i wysokości roszczeń.

Kiedy formularz jest gotowy, należy wysłać go do linii lotniczych. Wówczas firma przewoźnika rozpatruje reklamację i decyduje się na spełnienie roszczeń bądź na ich odrzucenie wraz z uzasadnieniem. Niestety, znacznie częściej klienci otrzymują decyzję o odrzuceniu reklamacji i nie podejmują dalszych kroków – kolejnym jest bowiem podanie linii lotniczej do sądu…

 

Co będzie potrzebne do ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lot?

Do ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lot będzie oczywiście niezbędny opisany powyżej wniosek, a oprócz tego konkretne informacje i dokumenty:

• dokumenty dotyczące podróży (bilety papierowe, e-bilety, potwierdzenia zakupu biletów, potwierdzenia opóźnienia lotów w postaci screenów wiadomości od przewoźnika lub innych dokumentów, za pośrednictwem których przekazał on wiadomość o opóźnieniu lotu, potwierdzenie wydatków poniesionych z tytułu opóźnienia – rachunki za taksówki, przejazdy, posiłki itp.);

• zanotowane dane lotu (numer lotu, harmonogram lotu – czas startu i lądowania, długość opóźnienia);

• informacje o przyczynie opóźnienia (jeśli przewoźnik nie podał przyczyny, warto zapytać o nią obsługę lotniska, pracowników obecnych na pokładzie samolotu, sprawdzić wiadomości lokalne dotyczące strajków czy innych wydarzeń mogących zakłócić lądowania i starty samolotów w miejscu docelowym).

 

Ubieganie się o odszkodowanie za opóźniony lot z pomocą pośrednika

Czy warto angażować się we współpracę z pośrednikiem w uzyskaniu odszkodowania za opóźniony lot? Prowizja – to słowo może zniechęcić nawet najbardziej zdeterminowanych podróżnych do poszukiwania pomocy w ich sprawie. Niestety, staranie się o odszkodowanie na własną rękę może przynieść o wiele więcej strat finansowych niż kwota prowizji, jaką będzie trzeba uiścić. Z czego to wynika?

Co prawda za samo wypełnienie i wysłanie formularza reklamacji (o którym wspominaliśmy już wyżej) pasażer nie płaci nic, natomiast w przypadku odrzucenia reklamacji przez linię lotniczą – jeśli się nie zgadza z taką decyzją –  musi podjąć kroki prawne, które prowadzą obie strony na salę sądową. Wówczas koszty rosną i obejmują m.in. opłaty procesowe, opłatę za rzeczoznawcę i ewentualnego tłumacza, a także opłatę dla adwokata, jeśli zdecyduje się na jego zastępstwo w sprawie. Do tego należy jeszcze doliczyć koszty niewymierne: czas, który pochłonie komunikacja i papierologia oraz… nerwy i zniecierpliwienie, które niechybnie się pojawią podczas zwykle przeciągającego się i mogącego trwać nawet 3 lata procesu.

 

Odszkodowanie za opóźniony lot może zrekompensować trudny przedłużonej podróży.

Walka o odszkodowanie z pośrednikiem jest znacznie łatwiejsza i mniej kosztowna – należy jednak wybrać taki podmiot, który traktuje prowizję od wygranej sprawy jako swoje jedyne wynagrodzenie.

Dodatkowo skorzystanie z takiego wsparcia oszczędza wiele czasu – to pośrednik zajmuje się zarówno sporządzeniem wniosku reklamacyjnego, jak i pertraktacjami z linią lotniczą, koniecznym tłumaczeniem dokumentacji (zdarza się, że na egzotyczne języki!) czy późniejszym złożeniem pozwu i przejściem przez wszystkie etapy mało wdzięcznej procedury sądowej.

Innymi słowy pośrednik za cenę prowizji przejmuje od wnioskującego o odszkodowanie pasażera cały ciężar udziału w sprawie i dąży do uzyskania rekompensaty od przewoźnika. Zatem powierzając walkę o odszkodowanie mądrze wybranemu pośrednikowi, pasażer zyskuje pewność, że jego sprawa jest w rękach specjalistów (maksymalizuje w ten sposób swoje szanse na wygraną) i może wręcz o niej zapomnieć… by po kilku lub kilkunastu miesiącach odkryć na swoim koncie całkiem przyjemną sumę.  

 

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot

Wysokość kwoty odszkodowania za opóźniony lot zależy – podobnie jak w sprawach o odwołany lot – od odległości, jaką podróżny pokonał bądź miał pokonać podczas rejsu. I tak:

• pasażerom lotów realizowanych na dystansie do 1500 kilometrów przysługuje rekompensata w wysokości 250 euro na jedną osobę;

• pasażerom lotów realizowanych na dystansie od 1500 kilometrów do 3500 kilometrów przysługuje odszkodowanie w wysokości 400 euro na jedną osobę;

• pasażerom lotów realizowanych na dystansie 3500 kilometrów i więcej, przysługuje odszkodowanie w wysokości 400 euro w przypadku lotu wewnątrz UE oraz 600 euro na jedną osobę, gdy lot realizowany jest poza UE.

 

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za opóźniony lot?

Aby ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot, muszą zostać spełnione dwie przesłanki:

• za opóźnienie lotu ewidentną winę ponosi przewoźnik;

• opóźnienie jest równe bądź większe niż 3 godziny (przy czym do obliczeń uwzględnia się czas otwarcia drzwi samolotu na lotnisku docelowym).

 

Okoliczności nadzwyczajne, kiedy linia lotnicza nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania

Okolicznościami nadzwyczajnymi, po wystąpieniu których pasażer nie ma szans na uzyskanie odszkodowania, określa się okoliczności niezależne od przewoźnika. Wśród nich wyróżnić można m.in. złe warunki meteorologiczne, strajki osób niezatrudnionych przez przewoźnika (a więc – przykładowo – strajki pracowników lotniska), nagłe zamknięcie przestrzeni powietrznej czy zagrożenia wynikające z destabilizacji politycznej bądź zagrożenia zamachami terrorystycznymi.

***

Jeśli po lekturze powyższego artykułu uważasz, że to właśnie Tobie należy się odszkodowanie za opóźniony lot, a od tej sytuacji nie upłynęło więcej czasu niż 12 miesięcy (tzn. twoje roszczenie nie przedawniło się), skontaktuj się z nami – przejdziemy przez całą procedurę, informując Cię o postępach sprawy na każdym jej etapie (jeśli tak sobie zażyczysz) i wywalczymy należną Ci rekompensatę!

 

Co wpływa na cenę biletu lotniczego?

Ruch lotniczy w Polsce rozwija się w expressowym tempie. Na rodzimych lotniskach pojawia się...

Okoliczności nadzwyczajne – zdarzenia, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich...