Znaczne przyspieszenie lotu - kiedy pasażerom przysługuje rekompensata.


Pasażerom należy się odszkodowanie za lot, który odbył się wcześniej niż zaplanowano. Na przewoźniku ciąży obowiązek informacyjny, który powinien zostać spełniony z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

W sądach Landesgericht Korneuburg (sąd okręgowy w Korneuburgu, Austria) i Landgericht Düsseldorf (sąd krajowy w Düsseldorfie, Niemcy) zawisły sprawy pomiędzy pasażerami lotniczymi oraz przedsiębiorstwami Airhelp i flighright a przewoźnikami lotniczymi między innymi: Azurair, Corendon Airlines, Eurowings, Austrian Airlines i Laudamotion a przedmiotem tych spraw było odszkodowanie na rzecz pasażerów ze względu na znaczne przyśpieszenie ich lotów.

 

W dniu 21.12.2021 r. Trybunał Sprawiedliwości, do którego zwróciły się oba sądy, rozstrzygnął wnioski dotyczące praw pasażera wynikających z rozporządzenia 261/2004 i uznał, że lot należy uznać za odwołany, gdy obsługujący przewoźnik lotniczy przyspiesza go o ponad godzinę.

 

W uzasadnieniu możemy przeczytać: „w tym przypadku przyśpieszanie lotu należy bowiem uznać za znaczne, jako że może spowodować poważne niedogodności dla pasażerów z tych samych powodów ci opóźnienie lotu”. Pasażerowie, których lot zostanie przyśpieszony mogą utracić możliwość swobodnego dysponowania własnym czasem oraz realizowania podróży zgodnie z planem. Pasażer może zostać zmuszony do zaakceptowania nowej godziny, aby móc skorzystać z danego lotu i mimo podjęcia wszelkich wymaganych środków ostrożności, zmiana planu podróży uniemożliwi mu dotarcie do miejsca docelowego zgodnie z rozkładem.

 

Trybunał pokreślił, że nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony pasażerów. Tym samym przepisy przyznające im prawa powinny być szeroko interpretowane co oznacza, że pojęcie „odwołania” obejmuje sytuację, w której lot zostaje znacznie przyśpieszony. Znaczne przyśpieszenie lotu, zgodnie z progiem przewidzianym w art. 5 ust. lit. c ppkt – iii rozporządzenia, oznacza przyspieszenie lotu o więcej niż godzinę i nakłada na przewoźnika obowiązek wypłaty odszkodowania.

 

Art. 2 lit. l) i art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że lotjest uznany za „odwołany”, gdy obsługujący przewoźnik lotniczy przyśpiesza go o ponad godzinę (wyr. TSUE z 21.12.2021 r. w sprawach połączonych C-146/20, C-188/20, C-196/20 i C-270/20, pkt 87, wyr. TSUE z 21.12.2021 r. w sprawie Airhelp Limited przeciwko Laudamotion GmbH, C-263/20, pkt 35)

Fot. Rozstrzygniecie sprawy na korzyść pasażeów znacznie przyśpieszonych lotów. 

Na przewoźniku ciąży również obowiązek poinformowania pasażerów o wprowadzonych zmianach. Jeżeli nie jest on w stanie udowodnić, że pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu, jest on zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Trybunał zaznaczył jednak, że przewoźnik może dochodzić odszkodowania od podmiotu, który nie wywiązał się obowiązku przekazania informacji pasażerom w terminie krótszym niż 14 dni. Trybunał zwiększył tym samym zakres praw pasażerów lotniczych.

5 chwytów linii lotniczych… by nie wypłacić odszkodowania

Linie lotnicze robią wszystko, by...

Jak zostać kontrolerem ruchu lotniczego?

Kontroler ruchu lotniczego (ATC, Air Traffic Controller) to...