Zwrot za odwołany lot – ile trwa procedura i od czego to zależy?

Oprac. DelayFix

Anulowany (czy inaczej: odwołany) lot to chleb powszedni w branży turystycznej. Dla podróżującego pasażera jest to jednak nierzadko nie tylko ogromna niedogodność, ale również przyczyna wielu problemów i dużego zawodu, związanego na przykład z koniecznością odwołania wymarzonych wakacji. Na szczęście taki pasażer ma kilka dróg do tego, by odzyskać stracone pieniądze (nawet z nawiązką w postaci odszkodowania) oraz... zapał do dalszych podróży. Jak to zrobić? Zapoznaj się z poradami ekspertów DelayFix!

 

Zwrot za odwołany lot – podstawa prawna

Rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów mówi o tym, że pasażer, którego lot został odwołany, ma prawo do uzyskania pełnego zwrotu kosztu biletu lub do zmiany planu podróży (czyli do skorzystania z propozycji przewoźnika w postaci przedstawienia mu możliwości lotu alternatywnego w podobnym terminie lub w terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności miejsc). Warto jednak pamiętać, że pasażer nie musi godzić się na zmianę planu podróży (a to właśnie ten rodzaj rekompensaty „wolą” linie lotnicze).

Oprócz tego wyżej wymieniony dokument wskazuje, że każdy pasażer – w określonych warunkach – może ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot, na drodze reklamacji.

 

Procedura zwrotu pieniędzy za odwołany lot

Zazwyczaj procedura zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu lotniczego w sytuacji, w której lot zostaje odwołany, jest podobna u wielu przewoźników i dość prosta (co nie oznacza, że intuicyjna).

W momencie, w którym linia lotnicza powiadamia podróżników o odwołaniu lotu, najczęściej powiadamia ich również o możliwości zmiany planu podróży, a dopiero na końcu wiadomości (czy to e-mailowej, czy w panelu klienta na stronie WWW, czy w oficjalnym piśmie) o możliwości zwrotu pieniędzy. Wystarczy zgłosić taką decyzję linii (czyli to, czy wybieramy zwrot czy może zmianę planu podróży), a następnie oczekiwać na zwrot pieniędzy. Co ważne, przewoźnik ma na to – zgodnie z prawem – 7 dni, natomiast w szczególnych sytuacjach (takich jak pandemia COVID-19) czas ten może się wydłużyć.

Zobacz też: „Odszkodowanie za odwołany lot” oraz „Opóźniony lot – czego możesz się domagać”.

Fot. Odszkodowanie i zwrot za odwołany lot to coś innego niż rekompensata za lot opóźniony.

 

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie za anulowanie lotu?

Inaczej wygląda procedura złożenia wniosku o odszkodowanie za odwołany lot. Ile czasu ma na to pasażer? Musi złożyć taki wniosek w ciągu 1 roku od daty odwołanego lotu – po tym terminie prawo do roszczeń niestety przedawnia się. Wnioski o odszkodowanie czasem można znaleźć na stronach internetowych przewoźników – jeśli jednak nie udostępniają oni gotowego formularza, wówczas należy sporządzić taki dokument samodzielnie, a następnie wysłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej (to również zależy od polityki przewoźnika w kwestii składania reklamacji) do właściwego organu linii lotniczych.

 

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia wniosku

Do złożenia wniosku o odszkodowanie za anulowany lot niezbędne będą dokumenty potwierdzające zakup biletu, a także potwierdzenie rezerwacji czy karta pokładowa (jeśli została już wydana). Dodatkowo można dołączyć wszelkie rachunki, paragony i dowody poniesienia dodatkowych kosztów w związku z odwołaniem lotu. Ważnym jest również, aby podać przyczynę odwołania lotu (jeśli się ją zna) – to bowiem najważniejsza okoliczność decydująca o tym, czy odszkodowanie będzie przyznane pasażerowi.

Więcej informacji o tym, kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot, zawarliśmy w artykule „Odszkodowanie za odwołany lot – ile wynosi i kiedy jest sens się o nie ubiegać”.

Samo napisanie wniosku o odszkodowanie może stanowić dla wielu osób duże wyzwanie – jeśli zarówno ta kwestia, jak i kwestia podjęcia dalszych działań po odrzuceniu reklamacji są dla ciebie problematyczne, skontaktuj się z nami – specjaliści z DelayFix pomogą ci uzyskać satysfakcjonującą rekompensatę!

 

Procedura ubiegania się o odszkodowanie za odwołany lot – gdy przewoźnik odrzuca wniosek

Co dzieje się, gdy linia lotnicza odrzuca wniosek o odszkodowanie za odwołany lot, a jednocześnie jesteśmy przekonani o tym, że sam wniosek był zasadny? Można wówczas złożyć skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także rozpocząć procedurę sądowo-administracyjną, składając pozew przeciwko tej linii lotniczej. Rozpoczyna się wówczas postępowanie I instancji, które może trwać nawet 2 lata – w zależności od tego, jaką linię obrony przyjmie linia lotnicza. Po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy, czasem – z opiniami ekspertów oraz po wysłuchaniu obu stron sąd wydaje wyrok. Jeśli jest on niekorzystny dla klienta, wówczas nadal istnieje możliwość zaskarżenia takiego rozstrzygnięcia (to znów wydłuża sprawę). Jeśli jednak dojdzie do zapadnięcia pomyślnego wyroku, wówczas linia jest zmuszona wypłacić odszkodowanie. Zdarza się, że nie robi tego w określonym czasie – wówczas należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, co umożliwia skierowanie sprawy do komornika sądowego, a w praktyce – „ściągnięcie” pieniędzy dla klienta.

 

Nadzwyczajne okoliczności odwołanego lotu

Niestety, pasażer nie zawsze będzie mógł uzyskać odszkodowanie za odwołany lot. Do takich sytuacji należą te, w których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności, niezależne od przewoźnika. Są to m.in. złe warunki pogodowe, destabilizacja polityczna skutkująca ograniczeniem bądź zatrzymaniem ruchu lotniczego, ryzyko aktów terrorystycznych czy strajki personelu niezatrudnianego przez przewoźnika (przykładowo – strajki pracowników lotniska).

Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot – 3 drogi postępowania

Odwołanie lotu może skutecznie popsuć plany – zarówno...

Opóźniony lot z przesiadką – kiedy możesz domagać się odszkodowania?

Lot z przesiadką, niezależnie od tego, czy realizuje go...