Co kryje się pod pojęciem niesfornego pasażera?


Ruch lotniczy powoli wraca do poziomu sprzed pandemii. W związku ze zwiększoną ilością podróżnych wzrasta niestety także liczba incydentów związanych z niestosownym zachowaniem niektórych osób, zarówno na pokładzie samolotu, jak i na terenie lotniska. Kim są niesforni pasażerowie? Jaki wpływ mają na bezpieczeństwo lotów oraz w jaki sposób należy z nimi postępować? To wszystko wyjaśniamy w poniższym artykule.

 

Zasady są po to, żeby je łamać?

Za niesfornego pasażera określa się osobę, która nie przestrzega zasad postępowania na lotnisku, jak i na pokładzie statku powietrznego oraz nie stosuje się do poleceń członków załogi czy personelu portu lotniczego. Swoim zachowaniem nie tylko zakłóca spokój i komfort podróży pozostałym pasażerom, ale również może stanowić poważnego zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu.

Przyczyny takiego zachowania mogą być różne. W trakcie trwania pandemii problemem dla niektórych pasażerów był obowiązek noszenia maseczki podczas lotu. Inne wynikały m.in. z frustracji związanych z opóźnieniem lub odwołaniem lotu czy utraceniem połączenia. Dla jeszcze kogoś innego zapalnikiem były przedłużające się kontrole bezpieczeństwa czy kolejki do odprawy, dla pozostałych - hałaśliwe zachowanie współpasażerów, w tym płaczące czy kopiące w siedzenia dzieci.

 

Jakiego typu zachowania należy uznać za niesforne?

Organizacja IATA, czyli Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych, opracowała listę przykładowych zachowań, uznanych za zagrażające bezpieczeństwu statku powietrznego, osób lub mienia. Należą do nich m.in.:

  • Niestosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa (np. niezapinanie pasów, palenie wyrobów tytoniowych, zakłócanie komunikatów dotyczących bezpieczeństwa)
  • Słowna i fizyczna konfrontacja z członkami załogi lub innymi pasażerami
  • Awanturnicze zachowanie (np. krzyczenie, kopanie i uderzanie w oparcie siedzeń, zrzucanie bagaży ze schowków nad głowami)
  • Grożenie pod adresem załogi lub innych pasażerów
  • Nielegalne zażywanie narkotyków

Fot. Zdarzają się sytuacje, że niesforni pasażerowie muszą opuścić pokład samolotu.

 

Co więcej, inna z organizacji lotniczych (ICAO – Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego) wyodrębniła 4 poziomy zagrożenia, mające ułatwić przewoźnikom zastosowanie odpowiedniej reakcji do zachowania pasażera.

Poziom 1 – zachowanie uciążliwe (werbalne)

Poziom 2 – zachowanie związane z użyciem siły fizycznej

Poziom 3 – zachowanie zagrażające życiu (w tym użycie broni)

Poziom 4 – próba lub faktyczne naruszenie przedziału załogi lotniczej

 

Jak przewoźnicy radzą sobie z niesfornymi pasażerami?

Aby ograniczyć problem z występowaniem niesfornych pasażerów, branża lotnicza przyjęła również specjalną strategię, która obejmuje przede wszystkim obowiązek informowania o zabronionym zachowaniu na pokładzie samolotu, jak i o skutkach prawnych i konsekwencjach takiego postępowania, w tym możliwości zastosowania grzywny.

Ponadto przeprowadzane są szkolenia w zakresie wczesnego wykrywania niestosownego zachowania na różnych etapach podróży (odprawa, kontrola bezpieczeństwa, przed wejściem na pokład czy w trakcie trwania lotu) oraz w ramach skutecznej interwencji wobec agresywnych pasażerów. 

Działania są również nakierowane na współpracę z lotniskami i wolnocłowymi sprzedawcami detalicznymi w przedmiocie odpowiedzialnej reklamy i sprzedaży alkoholu, który stanowi jeden z głównych czynników niesfornego zachowania wśród pasażerów.

 

Podsumowanie

Jak widać, niedogodności związane z podróżowaniem samolotem nie wynikają jedynie z opóźnienia lub odwołania lotu – jednym z powodów może być agresywne lub niebezpieczne zachowanie jednego z pasażerów. W takich chwilach warto uzbroić się w cierpliwość lub – jeśli to możliwe – zgłaszać niepożądane sytuacje najbliższej osobie z personelu portu lotniczego lub załogi. Być może dzięki temu zaoszczędzimy trochę nerwów, a dalsza podróż minie bez dalszych zakłóceń.

 

 

Mariusz Białkowski 

5 chwytów linii lotniczych… by nie wypłacić odszkodowania

Linie lotnicze robią wszystko, by...

Jak zostać kontrolerem ruchu lotniczego?

Kontroler ruchu lotniczego (ATC, Air Traffic Controller) to...