Co z tą kwarantanną?


Wraz z sezonem wiosennym w ofercie biur podróży pojawia się nowa oferta wyjazdowa. Można już podróżować za granicę (z testem lub w niektórych przypadkach bez) w momencie, gdy kolejne państwa europejskie luzują obostrzenia i zasady wjazdu, w Polsce wciąż czeka nas kwarantanna. Przygotowaliśmy dla Was aktualnie obowiązujące zasady po powrocie do Polski. Od 30 marca 2021 roku obowiązek odbycia kwarantanny dotyczy wszystkich osób wjeżdżających (również transportem prywatnym) oraz przekraczających granicę pieszo i rozpoczyna się od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy. Należy pamiętać, że inne zasady będą obowiązywały osoby przyjeżdzające ze strefy Schengen inne z Non Schengen.

Strefa Schengen: z kwarantanny zwolnione są osoby, które przedstawią negatywny wynik testu PCR lub antygenowego wykonanego nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Nie ma konieczności wykonywania testu w kraju, z którego podróżujemy. Osoby, które wykonają test do 48 godzin od przekroczenia granicy i uzyskają wynik negatywny nie mają obowiązku odbywania kwarantanny, w tym czasie musi się zawierać wprowadzenie wyniku przez laboratorium do systemu teleinformatycznego sanepidu. Pasażerowie przybywające do Polski samolotem, taki test mogą wykonać w dowolnie wybranym miejscu na lotnisku. Bez znaczenia jest, czy wykonamy test przed kontrolą paszportową, czyli przed oficjalnym przekroczeniem granicy kraju, czy za, czyli już na terytorium RP.

Strefa Non Schengen: z odbycia kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu PCR lub antygenowy w kierunku koronawirusa wykonanego po przylocie do Polski do 48 godzin od przekroczenia granicy, w tym czasie musi się zawierać wprowadzenie wyniku przez laboratorium do systemu teleinformatycznego sanepidu. Nie są honorowane testy wykonane za granicą, jest to korzystna zmiana dla osób podróżujących poza strefę Non Schengen, gdyż nie ryzykują one koniecznością odbycia kwarantanny poza Polską, gdyby wynik testu wyszedł pozytywny.

Od 26 maja 2021 r. osoby powracające zarówno ze strefy Schengen jak i Non Schengen mają możliwość wykonania testu antygenowego zwalniającego z kwarantanny w dowolnym miejscu na lotnisku. Test antygenowy można wykonać również w laboratoriach poza lotniskiem
w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy.

 

Kto jest zwolniony z kwarantanny?

Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej,

Ozdrowieńcy, osoby, które zakończyły izolację domową lub hospitalizację nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski,

Uczniowie pobierający naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,

Załoga statków powietrznych i morskich, pracownicy kolei, kierowcy transportu międzynarodowego

Sportowcy i członkowie sztabu szkoleniowego w przypadku międzynarodowych zawodów sportowych

 

Ozdrowieńcy, aby zostać zwolnionym z kwarantanny muszą przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający odbycie izolacji. Taki dokument można wydrukować z indywidualnego konta pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl i przedstawić go podczas kontroli granicznej.  

Zmiana terminu wylotu przez biuro podróży – czy należy się odszkodowanie?

Zmiana terminu wylotu przez biuro podróży to...

Odszkodowanie za opóźniony lot poza UE – warunki przyznania

Opóźnienie samolotu lecącego do/z USA, Brazylii, Japonii lub...