Jak zostać kontrolerem ruchu lotniczego?


Kontroler ruchu lotniczego (ATC, Air Traffic Controller) to kluczowa postać w zapewnianiu bezpieczeństwa lotów i sprawnego funkcjonowania przestrzeni powietrznej. Praca kontrolera ruchu lotniczego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a do jej wykonywania konieczne jest ukończenie specjalnego kursu organizowanego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. W poniższym artykule przyjrzymy się, jak zostać kontrolerem ruchu lotniczego, w tym jakie umiejętności i predyspozycje powinna posiadać osoba marząca o tym stanowisku.

 

Kurs na kontrolera ruchu lotniczego

Zarówno za szkolenie, jak i za zatrudnienie przyszłych kontrolerów ruchu lotniczego odpowiada Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Kurs organizowany przez PAŻP trwa niecałe 24 miesiące i składa się z kilku etapów. Na samym początku trzeba przejść przez rozbudowany proces rekrutacji, składający się m.in. z analizy nadesłanego formularza rekrutacyjnego, testu z języka angielskiego, testów psychologicznych oraz testu FEAST, zawierającego pytania sprawdzające spostrzegawczość czy umiejętność logicznego myślenia. Dopiero po pozytywnym przejściu powyższych kroków odbywa się rozmowa rekrutacyjna i badanie lekarskie.

Następnie kandydaci przechodzą przez kilkunastotygodniowe szkolenia teoretyczne i praktyczne, w tym pracę na symulatorze, a na koniec zdają egzamin państwowy, dzięki czemu uzyskują licencję praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego (S-ATCL Student-Air Traffic Controller Licence). Kolejnym etapem jest odbycie przez kursantów szkolenia bezpośrednio na terenie wybranego lotniska, które w przyszłości może okazać się docelowym miejscem pracy. Tzw. OJT – On-the-Job Training zazwyczaj trwa od 9 do 11 miesięcy i również kończy się egzaminem praktycznym. Po jego zdaniu uczestnik otrzymuje licencję kontrolera ruchu lotniczego (ATCL Air Traffic Controller Licence), a więc de facto prawo do wykonywania upragnionego zawodu.

 

Jakich wymagań i kompetencji oczekuje się od kontrolera ruchu lotniczego?

Osoby kandydujące na kontrolera ruchu lotniczego nie muszą posiadać wykształcenia wyższego, wystarczy zdana matura. Powinni za to biegle komunikować się w języku polskim w mowie i piśmie oraz potrafić komunikować się na wysokim poziomie w języku angielskim. Znajomość dodatkowego języka będzie atutem. Co więcej, od przyszłych kontrolerów wymaga się również doskonałej dykcji i umiejętności poprawnego wypowiadania się. Wynika to z tego, że jedną z najważniejszych umiejętności w tej pracy jest wydawanie konkretnych poleceń i jasnych instrukcji do uczestników ruchu lotniczego.

Należy mieć na uwadze, że zawód kontrolera poza ogromną odpowiedzialnością, wiąże się także ze sporą presją i stresem. Na co dzień osoby pracujące na tym stanowisku muszą mierzyć się z dużą ilością danych i informacji, stąd kandydat powinien cechować się spostrzegawczością i dobrą orientacją w przestrzeni, jak i potrafić analizować sytuację oraz podejmować szybkie decyzje. Osoby nie umiejące skupić uwagi przez długi czas lub zmagające się z problemami neurologicznymi czy ze wzrokiem i słuchem niestety nie zostaną dopuszczeni do wykonywania zawodu. 

Fot. Kontrolerzy ruchu lotniczego w pracy.

 

Podsumowanie

Jak widać, aby zostać kontrolerem ruchu lotniczego, trzeba przejść przez długą drogę rekrutacji i szkoleń oraz posiadać pewne predyspozycje, aby móc wykonywać ten zawód. Jednak, jak wynika z relacji osób pracujących na tym stanowisku, jest to zajęcie, które większość zamierza kontynuować aż do emerytury. W połączeniu z wysokimi zarobkami, sięgającymi kilkudziesięciu tysięcy złotych oraz pasją do lotnictwa, praca kontrolera ruchu lotniczego wydaje się być doskonałym pomysłem na życie. 

 

Mariusz Białkowski 

Czym jest rezerwacja lotnicza?

Rezerwacja lotnicza to potwierdzenie przez przewoźnika lotniczego, że...

Zakres zastosowania rozporządzenia WE 261 z 2004 roku, czyli kiedy mogę ubiegać się o odszkodowanie