Jak zostać kontrolerem ruchu lotniczego?


Kontroler ruchu lotniczego (ATC, Air Traffic Controller) to kluczowa postać w zapewnianiu bezpieczeństwa lotów i sprawnego funkcjonowania przestrzeni powietrznej. Praca kontrolera ruchu lotniczego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a do jej wykonywania konieczne jest ukończenie specjalnego kursu organizowanego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. W poniższym artykule przyjrzymy się, jak zostać kontrolerem ruchu lotniczego, w tym jakie umiejętności i predyspozycje powinna posiadać osoba marząca o tym stanowisku.

 

Kurs na kontrolera ruchu lotniczego

Zarówno za szkolenie, jak i za zatrudnienie przyszłych kontrolerów ruchu lotniczego odpowiada Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Kurs organizowany przez PAŻP trwa niecałe 24 miesiące i składa się z kilku etapów. Na samym początku trzeba przejść przez rozbudowany proces rekrutacji, składający się m.in. z analizy nadesłanego formularza rekrutacyjnego, testu z języka angielskiego, testów psychologicznych oraz testu FEAST, zawierającego pytania sprawdzające spostrzegawczość czy umiejętność logicznego myślenia. Dopiero po pozytywnym przejściu powyższych kroków odbywa się rozmowa rekrutacyjna i badanie lekarskie.

Następnie kandydaci przechodzą przez kilkunastotygodniowe szkolenia teoretyczne i praktyczne, w tym pracę na symulatorze, a na koniec zdają egzamin państwowy, dzięki czemu uzyskują licencję praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego (S-ATCL Student-Air Traffic Controller Licence). Kolejnym etapem jest odbycie przez kursantów szkolenia bezpośrednio na terenie wybranego lotniska, które w przyszłości może okazać się docelowym miejscem pracy. Tzw. OJT – On-the-Job Training zazwyczaj trwa od 9 do 11 miesięcy i również kończy się egzaminem praktycznym. Po jego zdaniu uczestnik otrzymuje licencję kontrolera ruchu lotniczego (ATCL Air Traffic Controller Licence), a więc de facto prawo do wykonywania upragnionego zawodu.

 

Jakich wymagań i kompetencji oczekuje się od kontrolera ruchu lotniczego?

Osoby kandydujące na kontrolera ruchu lotniczego nie muszą posiadać wykształcenia wyższego, wystarczy zdana matura. Powinni za to biegle komunikować się w języku polskim w mowie i piśmie oraz potrafić komunikować się na wysokim poziomie w języku angielskim. Znajomość dodatkowego języka będzie atutem. Co więcej, od przyszłych kontrolerów wymaga się również doskonałej dykcji i umiejętności poprawnego wypowiadania się. Wynika to z tego, że jedną z najważniejszych umiejętności w tej pracy jest wydawanie konkretnych poleceń i jasnych instrukcji do uczestników ruchu lotniczego.

Należy mieć na uwadze, że zawód kontrolera poza ogromną odpowiedzialnością, wiąże się także ze sporą presją i stresem. Na co dzień osoby pracujące na tym stanowisku muszą mierzyć się z dużą ilością danych i informacji, stąd kandydat powinien cechować się spostrzegawczością i dobrą orientacją w przestrzeni, jak i potrafić analizować sytuację oraz podejmować szybkie decyzje. Osoby nie umiejące skupić uwagi przez długi czas lub zmagające się z problemami neurologicznymi czy ze wzrokiem i słuchem niestety nie zostaną dopuszczeni do wykonywania zawodu. 

Fot. Kontrolerzy ruchu lotniczego w pracy.

 

Podsumowanie

Jak widać, aby zostać kontrolerem ruchu lotniczego, trzeba przejść przez długą drogę rekrutacji i szkoleń oraz posiadać pewne predyspozycje, aby móc wykonywać ten zawód. Jednak, jak wynika z relacji osób pracujących na tym stanowisku, jest to zajęcie, które większość zamierza kontynuować aż do emerytury. W połączeniu z wysokimi zarobkami, sięgającymi kilkudziesięciu tysięcy złotych oraz pasją do lotnictwa, praca kontrolera ruchu lotniczego wydaje się być doskonałym pomysłem na życie. 

 

Mariusz Białkowski 

5 chwytów linii lotniczych… by nie wypłacić odszkodowania

Linie lotnicze robią wszystko, by...

Czego nie wolno robić w samolocie?

Podróżowanie samolotem jest dla wielu ludzi emocjonującym...