Kiedy należy się odszkodowanie za opóźniony lot?


Odszkodowanie za opóźniony samolot to jedno z tych praw, które przysługuje wszystkim pasażerom.

Aby jednak starać się o tego typu rekompensatę, muszą zajść pewne okoliczności określone przepisami europejskimi dotyczącymi praw i obowiązków pasażera rejsu lotniczego. Warto starać się o wyegzekwowanie odszkodowania z tytułu opóźnienia lotu, ponieważ dzięki tej procedurze możemy uzyskać fundusze na kolejne, wymarzone podróże. Kiedy przysługuje odszkodowanie za opóźniony lot, ile musi wynosić przesunięcie czasu startu samolotu, by można było ubiegać się o rekompensatę i co można uzyskać od linii lotniczej? O tych i innych aspektach związanych z odszkodowaniem za opóźniony lot piszemy w poniższym artykule - zapraszamy do lektury!

 

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot?

Kiedy odszkodowanie za lot, który został opóźniony przysługuje pasażerom danego rejsu? Określają to przywołane powyżej przepisy unijne dotyczące praw pasażerów (Rozporządzenie WE NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku umowy przyjęcia na pokład lub dużego opóźnienia lotów) regulujące okoliczności, w których odszkodowanie należy się pasażerowi w momencie opóźnienia jego lotu. Warunkiem uzyskania rekompensaty jest więc konkretna przyczyna wystąpienia opóźnienia – jeśli nastąpiło ono z winy przewoźnika, pasażer może ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli jednak opóźnienie wyniknęło na skutek losowych wydarzeń, wówczas klient linii lotniczych traci prawo do ubiegania się o rekompensatę. Jak to wygląda w praktyce?

Dla przykładu, odszkodowanie uzyskają osoby, których lot został opóźniony z powodu usterki samolotu powstałej z winy przewoźnika (na skutek niedopilnowania procedur), ale również pasażerowie po odwołanym locie w wyniku strajku pracowników danej linii lotniczej (ponieważ to właśnie przewoźnik odpowiada pośrednio za strajk). Dotyczy to także sytuacji, w których linia lotnicza miała źle zaplanowane siatki lotów bądź popełniła pomyłki w planowaniu pracy swojego personelu.

Odszkodowanie nie należy się natomiast w sytuacjach, w których do opóźnienia doszło z przyczyn losowych bądź takich, na które przewoźnik nie miał wpływu, a więc – załamania pogody, strajki pracowników lotniska (za których linia lotnicza nie odpowiada), rządowe obostrzenia dla ruchu lotniczego wydawane w różnych krajach, wypadki, zagrożenie terrorystyczne, a nawet… zderzenia z ptakami (tak zwane bird strike).

Jeśli chcesz poznać jeszcze więcej okoliczności, przy których odszkodowanie nie będzie wypłacone lub odwrotnie – w ramach których można się o nie ubiegać, zajrzyj do artykułu „Kiedy odszkodowanie za opóźniony lot NIE przysługuje podróżującym”.

 

Rekompensata za opóźniony lot – co można uzyskać?

Generalnie dla pasażerów, których lot został opóźniony, dostępne są dwa rodzaje świadczeń. Pierwszy rodzaj to świadczenia lotniskowe, obejmujące między innymi umożliwienie przez przewoźnika kontaktu z bliskimi, zapewnienie posiłków i napojów (jeśli zaistnieje taka potrzeba), a nawet transport i zakwaterowanie pasażerów opóźnionego lotu w hotelu. Drugi rodzaj to oczywiście rekompensata pieniężna, dla której uzyskania niezbędne jest spełnienie kilku warunków, a więc: za jakie opóźnienie samolotu należy się odszkodowanie?

 

Czy należy się odszkodowanie za opóźniony lot do 2 godzin?

Co należy się pasażerom w przypadku stosunkowo krótkiego opóźnienia, wynoszącego do 2 godzin – niezależnie od odległości, którą miał pokonać samolot? W tym przedziale czasowym rozróżnia się dwie opcje:

1. Jeśli opóźnienie w miejscu docelowym wyniosło mniej niż godzinę (niezależnie od długości trasy, jaka miała być pokonana w trakcie lotu), to wówczas pasażer ma prawo do uzyskania szczegółowych informacji o przyczynach opóźnienia;

2. jeśli opóźnienie w miejscu docelowym wyniosło więcej godzinę, ale mniej niż dwie, wówczas pasażer ma prawo do uzyskania pisemnej informacji o prawach pasażera, a także do otrzymania posiłku i napojów w niezbędnej dla niego ilości (posiłki i napoje przysługują tym osobom, których lot miał mieć długość do 1500 kilometrów).

 

Opóźnienie lotu ponad 3 godziny – jaką rekompensatę można uzyskać?

Pasażerowie, których loty miały opóźnienie większe niż 3-godzinne, mają prawdo do uzyskania rekompensaty finansowej, a więc pieniężnego odszkodowania (jego wysokość zależy nie tylko od samego opóźnienia, ale również od odległości, jaką miał pokonać samolot). Jak to wygląda w praktyce?

Jeśli samolot jest opóźniony o ponad 3 godziny, a odległość do pokonania miała wynosić do 1500 kilometrów, wówczas przysługuje pasażerowi odszkodowanie w wysokości do 250 euro.

Jeśli samolot jest opóźniony o ponad 3 godziny, a odległość do pokonania miała wynosić od 1500 do 3500 kilometrów, wówczas przysługuje pasażerowi odszkodowanie w wysokości do 400 euro.

Jeśli samolot jest opóźniony o ponad 3 godziny, a odległość do pokonania miała wynosić ponad 3500 kilometrów, wówczas pasażerowi przysługuje odszkodowanie w wysokości do 400 euro (dla lotów wewnątrz UE) lub do 300 euro (dla lotów poza UE).

Jeśli samolot jest opóźniony o ponad 4 godziny, a odległość do pokonania miała wynosić powyżej 3500 kilometrów, wówczas pasażerowi przysługuje odszkodowanie w wysokości do 400 euro (dla lotów wewnątrz UE) lub 600 euro (dla lotów poza UE).

Więcej informacji dotyczących praw pasażera w przypadku opóźnionego lotu znajdziesz w innym artykule opracowanym przez naszych ekspertów „Opóźnienie lotu – czego i od kogo możesz się domagać”.

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub chcesz sprawdzić szczegóły całej procedury, zapoznaj się z treścią zakładki Opóźniony lot. Są tam informacje o tym, w jaki sposób i kiedy można starać się o rekompensatę od linii lotniczej.

 

Co wpływa na cenę biletu lotniczego?

Ruch lotniczy w Polsce rozwija się w expressowym tempie. Na rodzimych lotniskach pojawia się...

Okoliczności nadzwyczajne – zdarzenia, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich...