Koronawirus a odwołane loty - jakie prawa Ci przysługują?


Koronawirus rozprzestrzenia się w kolejnych krajach, a branża lotnicza odczuwa skutki pandemii szczególnie mocno. Z powodu aktualnej sytuacji wielu przewoźników podjęło trudne decyzje o czasowym wstrzymaniu połączeń do miejsc największego ryzyka. Zostałeś/zostałaś na lodzie z biletem w ręku? Zastanawiasz się, czy w tych okolicznościach możesz liczyć na odszkodowanie? Odpowiadamy na najczęściej powtarzające się pytania i przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera.

Liczba chorych rośnie, rządy państw i linie lotnicze reagują

Kryzysowa sytuacja, związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wywołuje uzasadniony niepokój. Zarówno na świecie, jak i w kraju, stale rośnie liczba chorych, a instytucje odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo obywateli publikują zalecenia, których celem jest ograniczenie liczby zachorowań. 

Z powodu dużego ryzyka związanego z podróżowaniem w czasach pandemii, wiele linii odwołuje, redukuje, a nawet zupełnie zawiesza loty do krajów, gdzie wystąpiły ogniska zachorowań. Nie zawsze są to autonomiczne decyzje przewoźników - coraz częściej wynikają one z decyzji podejmowanych z dnia na dzień przez rządzących. Jeśli i Twój lot został odwołany, to - zależnie od polityki danej linii lotniczej - możesz ubiegać się o zwrot kosztów biletu, zmianę terminu rezerwacji lub inną formę rekompensaty. 

 


Linia lotnicza odwołała mój lot w związku z wybuchem epidemii koronawirusa. Czy mam prawo do odszkodowania?

Wybuch epidemii jest sytuacją nadzwyczajną i w oparciu o Rozporządzenie (WE)261/2004 zwalnia przewoźnika od obowiązku wypłaty odszkodowania za odwołany lot. Ciągle jednak masz prawo do zwrotu pieniędzy za bilet lub innej rekompensaty.

Pamiętaj, każda z linii ma na czas nadzwyczajnych okoliczności inną politykę postępowania. Jej zasady są zawarte w Ogólnych Warunkach Przewozu i regulaminie danego przewoźnika. Najlepiej jednak bezpośrednio kontaktować się z przewoźnikiem i uzyskać najbardziej aktualne informacje nt. naszego lotu. Z doświadczenia wiemy, że kontakt telefoniczny z liniami też może być utrudniony z uwagi na ogromną ilość zakłóceń i wielu klientów próbujących skontaktować się z przewoźnikami. Polecamy także monitorować strony internetowe przewoźników, gdzie często informują klientów o możliwościach im przysługujących.


Mój lot był opóźniony z powodu problemu związanego z koronawirusem. Jakie są moje prawa?

W takim przypadku, gdy powodem zakłócenia lotu jest wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, na które linia lotnicza nie ma wpływu, odszkodowanie za lot nie przysługuje. 

Inaczej jest w sytuacji, gdy Twój lot opóźnia się ze względu na możliwe do przewidzenia problemy logistyczne zależne od linii lotniczej, których efektem jest, np. brak samolotu, opóźnienie poprzedniego lotu czy brak członków załogi. Jeśli opóźnienie wyniesie 3 h, masz prawo ubiegać się rekompensatę pieniężną w wysokości nawet 600 €. Kwota jest uzależniona od długości lotu.

 


Odmówiono mi wejścia na pokład, ponieważ miałem/miałam temperaturę. Czy mam podstawy, aby starać się teraz o odszkodowanie?

Jeśli chory pasażer stwarza zagrożenie dla zdrowia współpasażerów i członków załogi, przewoźnik może - zgodnie z przepisami - odmówić mu wejścia na pokład. Wyłącza to prawo do ubiegania się odszkodowania.

Pamiętajmy jednak, że każdy przypadek powinien być oceniany indywidualnie. Dlatego w razie wątpliwości, warto poszukać informacji o przysługujących nam prawach. 

Stanowisko Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera 

Celem Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego członkiem jest DelayFix, jest ochrona praw klientów linii lotniczych. Zgodnie z opublikowanym właśnie stanowiskiem APRA, obecne zakłócenia w lotach uznaje się za spowodowane przez nadzwyczajne okoliczności, zaś rozwój sytuacji wykracza poza zakres działalności i kontrolę linii lotniczej. Jednak -  o czym przypominają przedstawiciele APRA - przewoźnicy pozostają odpowiedzialni za opiekę nad swoimi pasażerami. 

Jak wyjaśnia prezes Stowarzyszenia, Adeline Noorderhaven: -Nasi członkowie zaczęli już odmawiać obsługi roszczeń odszkodowawczych, związanych z COVID-19. Pasażerowie lotniczy są bardzo wrażliwą grupą konsumentów a naszą misją jest ich obrona, gdy ich prawa są naruszane. Uważamy jednak, że ważne jest, aby być realistycznym i rozsądnym. Jasność i pewność prawa mają ogromne znaczenie w obecnej sytuacji. Naszym zdaniem obecny kryzys koronawirusa pozostaje oczywiście poza kontrolą linii lotniczych i należy go uznać za nadzwyczajny. Pomagamy pasażerom poprzez obsługę każdego wniosku osobno i wyposażenie ich w odpowiednią informację o jego zasadności do odszkodowania, aby roszczenia odnoszące się do nadzwyczajnych okoliczności nie obarczały przewoźników. Nikt nie korzysta na obciążaniu systemów sądowych, dezorientacji pasażerów i frustracji linii lotniczych.

Pamiętajmy, że decyzje o ograniczeniu lub odwołaniu przelotów podyktowane są głównie bezpieczeństwem ludzi. W naszej ocenie linie lotnicze robią wszystko, co mogą, by wyjść naprzeciw obawom i potrzebom swoich klientów - zgadzają się na bezpłatne zmiany rezerwacji lub anulacje biletów.

Jeśli masz jakieś pytania związane z Twoim lotem, zadzwoń na naszą infolinię: +48 222 929 222

Odszkodowanie za opóźniony lot – jakie dokumenty są potrzebne?

Opóźniony lot to zawsze duży stres dla pasażerów...

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie za opóźniony lot – 3 możliwości

Każdy przed lotem myśli o tym, by jego wakacyjny wypoczynek,...