Poważny błąd techniczny w systemie Wizz Air. Przewoźnik zmuszony do anulowania tysięcy rezerwacji


W czwartek 18 maja użytkownicy aplikacji Wizz Air, popularnej linii lotniczej z Węgier, mogli rezerwować bilety lotnicze w bardzo atrakcyjnych cenach. Niektóre kierunki dostępne były już od 70 złotych w dwie strony, przy wyborze najtańszej opcji bagażu podręcznego. Nic więc dziwnego, że ludzie masowo rzucili się do rezerwacji. Od razu jednak zaczęto stawiać pytanie, czy była to kontynuacja „promocji urodzinowej” przewoźnika czy poważny błąd cenowy. Na to drugie mógł wskazywać fakt, że pasażerowie opłacali jedynie opłatę serwisową, a wszystkie pozostałe opłaty jak taryfa pozostawały puste. 

W piątek 19 maja Dział Obsługi Klienta Wizz Air zaczął przesyłać masowo maile do pasażerów z przeprosinami oraz informacją, że niska cena biletów była wynikiem błędu systemowego, w związku z czym zakupione przez nich bilety zostaną anulowane. Ponadto poinformował, że proces zwrotu środków się rozpoczął i powinien potrwać maksymalnie 5 dni roboczych. Nieoficjalne dane podają, że zakupionych biletów mogło być ponad 80 tysięcy.

 

Czy przewoźnik powinien uznać rezerwację?

Eksperci z naszej firmy odpowiadają na to pytanie:

WizzAir nie zastrzegł w żadnym punkcie Ogólnych Warunków Przewozu możliwości odwołania rezerwacji w wypadku tzw. „błędu cenowego”. Przewoźnik zgodnie z OWU (patrz: pkt 4.1.2.), może anulować rezerwację w sytuacji braku uiszczenia przez pasażera ceny całkowitej rezerwacji (patrz: pkt 4.1.2 OWU) oraz w sytuacji, gdy istnieje wysokie ryzyko, że płatność dokonywana przez pasażera jest wynikiem oszustwa (patrz: pkt 5.7.7 OWU). Tym samym z żadnych postanowień OWU nie wynika możliwość anulowania potwierdzonej rezerwacji na "skutek błędu cenowego".

Zgodnie z pkt 5.2. OWU Cenę całkowitą oblicza się w następujący sposób:

„Wysokość Opłaty za przewóz i Ceny całkowitej jest obliczana zgodnie ze stawkami obowiązującymi w dniu Rezerwacji danego przewozu, wskazanymi na Witrynie lub w Aplikacji. Na wysokość Opłaty za przewóz i Ceny całkowitej (w tym Opłat) nie wpływa zmiana ich wysokości pomiędzy datą dokonania Rezerwacji a datą rozpoczęcia podróży (z wyjątkiem przypadków zmiany Rezerwacji przez Pasażera i zgodnie z punktem 4.4.4).”

Tym samym, zgodnie z art. 661 k.c., oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Z kolei w świetle pkt 1.2.2 OWU - "Potwierdzenie rezerwacji" - Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie zapłaty Ceny całkowitej i wydania przez WizzAir Planu podróży. Skoro więc pasażer uiścił przewoźne, a przewoźnik lotniczy wydał plan podróży (potwierdzenie rezerwacji), to doszło do skutecznego zawarcia umowy przewozu lotniczego.  

 

Fot. Pasażerka gotowa do lotu linią WizzAir

 

Co można dalej zrobić w przypadku anulowanych rezerwacji?

Pasażerowie, których rezerwacje zostały anulowane, mogą wystąpić o odszkodowanie w ramach Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku, ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Należy przy tym pamiętać, że będzie to dotyczyć jedynie rejsów, które miały się odbyć w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania informacji o anulowaniu biletów.

W przypadku zakupu biletów na loty mające się odbyć w późniejszych terminach, użytkownikom nie przysługuje odszkodowanie, natomiast mają oni prawo do zwrotu środków na konto bankowe lub na konto w aplikacji Wizz Air, które będą mogli wykorzystać na przyszłe podróże. 

 

Mariusz Białkowski 

5 chwytów linii lotniczych… by nie wypłacić odszkodowania

Linie lotnicze robią wszystko, by...

Jak zostać kontrolerem ruchu lotniczego?

Kontroler ruchu lotniczego (ATC, Air Traffic Controller) to...