Prawa pasażera linii lotniczych – czy wiesz, co ci przysługuje?


Podróże samolotem są obecnie jednym z popularniejszych, wygodniejszych i najszybszych sposobów na przemieszczanie się – z kraju do kraju lub z jednego kontynentu na inny. Codziennie z połączeń lotniczych korzystają miliony pasażerów. Codziennie również tysiące lotów jest opóźnionych lub zostaje odwołanych. Na szczęście podróżni, których spotka taka sytuacja, mają swoje prawa, z których zdecydowanie powinni korzystać. Jakie więc prawa przysługują pasażerom, w jaki sposób ich dochodzić, kiedy zgłosić się ze swoim problemem do Komisji Ochrony Praw Pasażerów przy polskim Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, a kiedy skorzystać z pomocy prawnika? Odpowiedzi na te pytania poniżej – zapraszamy do lektury!

W Unii Europejskiej prawa pasażerów reguluje Rozporządzenie WE nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku, ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91. To właśnie w tym dokumencie zawarte są konkretne sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy linią lotniczą, która nie wywiązała się z umowy przewozu, a podróżnymi. Co zatem mówią te przepisy?

Odwołany lub opóźniony lot – prawa pasażera

 

Niezależnie od tego, czy połączenie miało być realizowane w ramach zorganizowanej wycieczki, weekendowego wypadu do zagranicznego miasta czy może zgodnie z poleceniem pracodawcy w ramach delegacji – w takiej sytuacji pasażerom przysługuje prawo do odszkodowania. Aby jednak je uzyskać, muszą zostać spełnione dwa warunki.

 

•   Pierwszy z warunków otrzymania zadośćuczynienia za odwołany lub opóźniony lot to fakt, iż samo odwołanie lub opóźnienie powstało z winy przewoźnika. W praktyce są to sytuacje, w których strajkują pracownicy danej linii lotniczej (ale już nie pracownicy lotniska), zakłócenia w siatce połączeń nastąpiły na skutek niewykrycia usterki powstałej w wyniku zaniedbania przewoźnika czy praktykowanie procederu określanego jako overbooking lub bumping.

 

•   Drugi warunek to opóźnienie lotu równe lub dłuższe niż 3 godziny (nie dotyczy to oczywiście sytuacji, w której lot został całkowicie odwołany).

 

Tak jak już wcześniej zostało to wspomniane, odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot nie będzie należało się pasażerowi, jeśli zdarzenie to nie wyniknęło z winy linii lotniczych. Chodzi tu przede wszystkim o opóźnienia na skutek zmiennych i stwarzających niebezpieczeństwo warunków pogodowych, strajki pracowników lotnisk (startowego i/lub docelowego), alerty terrorystyczne czy wewnętrzne zarządzenia poszczególnych państw.

 

Jak uzyskać odszkodowanie od linii lotniczej?

 

Przed rozpoczęciem procesu ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot, należy zgromadzić i zabezpieczyć odpowiednie dokumenty i informacje, takie jak przyczyna opóźnienia, numer lotu, karta pokładowa (jeśli została już wydana), a także dowody wydatków poniesionych w związku z zaistniałą sytuacją.

 

Wszystkie te informacje niezbędne będą do skonstruowania lub uzupełnienia wniosku o odszkodowanie. Większość linii lotniczych udostępnia pasażerom gotowe formularze lub wzory, które należy wypełnić i przekazać przewoźnikowi (pocztą tradycyjną, elektroniczną lub osobiście). Na wystosowanie takiego wniosku pasażer ma rok od daty zdarzenia.

 

Rzecznik praw pasażerów lotniczych – kiedy się do niego zwrócić?

Co w sytuacji, w której linia lotnicza nie uzna naszego wniosku o odszkodowanie? Mamy wówczas prawo do złożenia reklamacji. Jeśli jednak i ta zostanie odrzucona, a my nadal jesteśmy pewni, że odszkodowanie po prostu nam się należy, możemy zgłosić skargę do Rzecznika Praw Pasażerów Lotniczych, działającego przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Oprócz takiego zgłoszenia można również składać do niego skargi związane z niedopełnieniem przez przewoźnika terminów obowiązujących go przy rozpatrywaniu wniosku o odszkodowanie, reklamacji lub wypłacie zadośćuczynienia. Całą „ścieżkę” ubiegania się o swoje prawa pasażerskie, a także najważniejsze informacje o odszkodowaniach przy opóźnieniach lub odwołaniach lotów zawarliśmy w zakładce Twoje prawa – przydatnej dla każdej osoby podróżującej samolotem.

 

fot: Sytuacje, w których linie lotnicze odrzucają wnioski o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot nie są rzadkie. Pasażer ma jednak prawo i instrumenty do dalszego ubiegania się o odszkodowanie.

Prawa pasażera – wyegzekwuj je ze wsparciem specjalistów
 

Bardzo często pasażerowie rezygnują z ubiegania się o odszkodowanie i z dochodzenia swoich praw – jedni z obawy przed zakończeniem sprawy w sądzie, inni – z uwagi na brak znajomości procedur umożliwiających im otrzymanie zadośćuczynienia. Nie warto jednak tego robić, ponieważ same odszkodowania mogą być naprawdę wysokie, osiągając pułap nawet 600 euro dla lotów realizowanych na trasach powyżej 3500 kilometrów.

 

Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest skorzystanie z pomocy wykwalifikowanych prawników specjalizujących się w prawach pasażera i mających doświadczenie w sprawach prowadzonych przeciwko przewoźnikom – także lotniczym. Jedną z takich firm jest Delayfix. Zapraszamy więc do kontaktu wszystkie te osoby, które uważają, że należy im się zadośćuczynienie, ale nie wiedzą, w jaki sposób wyegzekwować je od międzynarodowej firmy przewoźniczej.

Co wpływa na cenę biletu lotniczego?

Ruch lotniczy w Polsce rozwija się w expressowym tempie. Na rodzimych lotniskach pojawia się...

Okoliczności nadzwyczajne – zdarzenia, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich...