Kiedy mija termin na złożenie reklamacji za opóźniony lot?


Opóźnienie lotu to jedna z częstszych „niespodzianek”, które mogą spotkać podróżników w trasie – niezależnie od tego, czy lecą gdzieś w celach biznesowych, czy na wymarzone wakacje.

Wciąż niewiele osób wie, że w takiej sytuacji przysługuje im odszkodowanie, a jeszcze mniej – że roszczenie to musi zostać zgłoszone w określonym terminie. Ile czasu na odszkodowanie za opóźniony lot ma pasażer, kiedy i gdzie powinien zgłosić się z wnioskiem o odszkodowanie i po jakim czasie jego roszczenia mogą się przedawnić? O tych i innych aspektach kwestii składania reklamacji za opóźniony lot piszemy w poniższym artykule.

 

Ile czasu na reklamację opóźnionego lotu ma pasażer?

W przepisach dotyczących praw pasażera obowiązujących w Europie (jest to Rozporządzenie WE nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów), prawodawca jasno określa kwestię odszkodowań dla podróżnych, których lot został opóźniony, a także kwestię terminu, w jakim roszczenie powinno zostać zgłoszone do przewoźnika. Warto znać ten zakres czasowy, bowiem w ramach rekompensaty klient linii lotniczych może uzyskać nawet do 600 euro odszkodowania (pod pewnymi warunkami, które szerzej opisujemy w tekstach Opóźnienie lotu – czego i od kogo możesz się domagać oraz Kiedy odszkodowanie za opóźniony lot NIE przysługuje podróżującym).

 

W przywołanych powyżej przepisach określono czas na składanie roszczeń przez pasażera, a więc tak naprawdę – czas na złożenie wniosku o odszkodowanie. Wynosi on dokładnie jeden rok od daty, w której nastąpił opóźniony wylot (a w przypadku odwołania połączenia – jeden rok od daty, w której wylot miał nastąpić).

 

Przedawnienie odszkodowania za opóźniony lot – kiedy następuje?

Tak, jak zostało to wspomniane powyżej, pasażer ma jeden rok na złożenie roszczenia do przewoźnika w przypadku opóźnienia bądź odwołania lotu (rok liczony od daty połączenia opóźnionego). Kiedy ten termin zostanie przekroczony, pasażer nie może już złożyć reklamacji – oznacza to w praktyce, że roszczenie przedawniło się, a klient nie może ubiegać się o rekompensatę majątkową. Rok to z jednej strony długi, a z drugiej krótki czas na ubieganie się o swoje prawa. Warto jednak pamiętać o tym terminie, ponieważ korzyści finansowe wynikające z uznania reklamacji przez przewoźnika mogą posłużyć nam na realizację kolejnych, podróżniczych marzeń!

 

Ile czasu ma przewoźnik na rozpatrzenie reklamacji za opóźniony lot?

Mówiąc o reklamacji za opóźniony lot, warto dodać, że przewoźnik powinien odpowiedzieć na pismo reklamacyjne w ciągu 30 dni od daty jego wpłynięcia. Co jednak w sytuacji, w której taka odpowiedź nie nadejdzie? Co do zasady oznacza to, że linia lotnicza przyjęła i uwzględniła roszczenia pasażera niejako „z automatu”, dzięki czemu może być on pewny rekompensaty finansowej bądź realizacji innych roszczeń, które zamieścił we wniosku.

 

 

Jak ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot?

Prawidłowa odpowiedź na pytanie zadane powyżej brzmi: jak najszybciej! Jeśli wiesz już, że masz rok na wysunięcie swoich roszczeń wobec przewoźnika, którego lot został opóźniony, to nie warto czekać – zwłaszcza że przy negatywnej odpowiedzi linii lotniczej może być konieczne rozwiązanie sprawy na sali sądowej. Niektórych pasażerów taki bieg wydarzeń odstrasza od ubiegania się o swoje prawa. Jeśli jesteś jedną z takich osób, skontaktuj się z Delayfix. Nasi prawnicy specjalizujący się w prowadzeniu spraw z zakresu praw pasażera pomogą Ci nie tylko w uzyskaniu odszkodowania, ale również w napisaniu wniosku o rekompensatę, a także w negocjacjach z przewoźnikiem!

Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot – 3 drogi postępowania

Odwołanie lotu może skutecznie popsuć plany – zarówno...

Opóźniony lot z przesiadką – kiedy możesz domagać się odszkodowania?

Lot z przesiadką, niezależnie od tego, czy realizuje go...