Strajk linii lotniczej a odszkodowanie – kiedy się należy?


Zgodnie z treścią pkt 14 Preambuły rozporządzenia (WE) nr 261/2004 odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za nieregularność rejsu może zostać wyłączona, w przypadku, gdy zdarzenie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia racjonalnych środków. Jedną z wymienionych okoliczności jest strajk, który coraz częściej dotyka pasażerów podróżujących w różne zakątki Europy, wywołując stres w postaci opóźnionych i odwołanych lotów. Tym samym warto zwrócić uwagę, w jakich przypadkach pasażerom przysługuje odszkodowanie za zakłócony rejs w wyniku strajku.

 

Czy każdy strajk stanowi nadzwyczajną okoliczność?

Rozporządzenie (WE) 261/2004 nie definiuje pojęcia „strajk”, dlatego powszechnie rozumie się go za środek presji pracowników na pracodawców w celu promocji i obrony interesów gospodarczych, zawodowych, socjalnych pracowników oraz ich wolności związkowych. Może on przybrać zarówno formę „strajku włoskiego”, czyli świadczenia pracy z obniżoną wydajnością, jak i całkowitym zaprzestaniem pracy przez pracowników. W kwestii odszkodowania najbardziej znaczące jest rozróżnienie na strajki wewnętrzne wśród pracowników przewoźnika oraz strajki zewnętrzne wobec przewoźnika.

 

Strajk wewnętrzny a zewnętrzny.

Ze strajkami wewnętrznymi mamy do czynienia, gdy dotyczą one pracowników bezpośrednio zatrudnionych przez linię lotniczą, czyli pilotów, załogi pokładowej (stewardess/stewardów) czy mechaników. Strajki wewnętrzne zazwyczaj wynikają z nieporozumień pomiędzy przewoźnikiem a jego pracownikami, a najczęściej mają charakter ekonomiczny, związany m.in. z uzyskaniem podwyżek wynagrodzenia. W takich przypadkach pasażerom przysługuje odszkodowanie za zakłócony rejs na wskutek strajku linii lotniczej, ponieważ - zgodnie z przełomowym wyrokiem TSUE z 2018 roku - ryzyko strajku członków załogi przewoźnika lub jej części wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i nie może być traktowane jako okoliczność niepozwalająca danemu przewoźnikowi lotniczemu na skuteczne nad nią panowanie. 

Natomiast strajk może być uznany za nadzwyczajną okoliczność, gdy dana sytuacja w stosunku do przewoźnika lotniczego ma charakter zewnętrzny. Oznacza to, że odszkodowanie za strajk nie będzie przysługiwało pasażerom, gdy do opóźnienia lub odwołania lotu doszło w wyniku strajku służb ruchu lotniczego, pracowników służb żeglugi powietrznej czy personelu lotniska, ponieważ są one niezależne od przewoźnika, nawet jeśli zostały podjęte racjonalne środki w celu ich uniknięcia.

Fot. Pasażer opóźnionego lotu z powodu strajku personelu lotniska. 

 

Kiedy przysługuje odszkodowanie za zakłócony rejs w wyniku strajku?

Podsumowując, odszkodowanie za nieregularność rejsu wskutek strajku należy się, gdy:

·       strajkującymi są osoby bezpośrednio zatrudnione przez przewoźnika

·       w wyniku strajku lot został opóźniony o co najmniej 3 godziny

·       w wyniku strajku lot został odwołany na mniej niż 14 dni przed planowaną datą, a lot alternatywny znacząco odbiega od pierwotnie zaplanowanej godziny odlotu lub przylotu

W takich przypadkach, pasażerom, w zależności od odległości danego lotu, należy się zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 250, 400 lub 600 euro.

 

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie za zakłócony rejs w wyniku strajku?

Odszkodowanie za zakłócony rejs wskutek strajku nie należy się, gdy protestującymi są między innymi:

·       pracownicy ochrony lotniska

·       pracownicy służby celnej

·       pracownicy obsługi naziemnej lotniska

·       pracownicy kontroli ruchu lotniczego

·       pracownicy obsługi bagażowej

W powyższych sytuacjach linia lotnicza ma prawo do powołania się na zaistnienie nadzwyczajnych okoliczności i odmowy wypłaty odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot. Do powyższych przypadków należy również zakwalifikować strajki wynikające z niepokojów politycznych danego kraju odlotu lub przylotu.

 

Jak ubiegać się o odszkodowanie za zakłócony rejs w wyniku strajku?

Przy ubieganiu się o odszkodowanie za nieregularność rejsu w wyniku strajku należy przede wszystkim pamiętać o tym, że strajk musi mieć charakter wewnętrzny oraz o zachowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów podróży, takich jak: potwierdzenia rezerwacji, karty pokładowe czy informacje przekazywane przez linię lotniczą.

Cała reszta jest prosta – wystarczy wypełnić formularz lub zadzwonić, a Twoją sprawą zajmie się nasz wykwalifikowany zespół Delayfix, który ma wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu rekompensaty za opóźniony lub odwołany lot wynikający ze strajku.

 

 

Mariusz Białkowski 

Rejs czarterowy a rejs regularny: co warto wiedzieć?

Podróżując samolotem, mamy do wyboru...

Podróżnicze sztuczki – jak znaleźć najlepsze miejsca do zwiedzania?

Planujesz podróż i chcesz...