Co się kryje pod pojęciem nadzwyczajnych okoliczności?


Pasażerowie ubiegający się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot bardzo często mogą spotkać się z pojęciem „nadzwyczajnych okoliczności”. Jest to przesłanka, na podstawie której przewoźnicy lotniczy najczęściej odrzucają wnioski o wypłatę rekompensaty. Niemniej, zdarza się, że linie lotnicze nadużywają tego terminu, aby uniknąć odpowiedzialności. Tym samym warto przyjrzeć się, co dokładnie oznacza pojęcie nadzwyczajnych okoliczności.

 

Na wstępie należy zaznaczyć, że definicja „nadzwyczajnych okoliczności” nie została jasno doprecyzowana w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004, a wskazuje jedynie na typowe okoliczności, które mogły zaistnieć w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu.

 

Do tego typu zdarzeń zalicza się:

 

  • Destabilizacja polityczna – sytuacje związane z brakiem stabilności politycznej państwa i zagrożeniem bezpieczeństwa lub ryzykiem ataku terrorystycznego.

 

  • Niekorzystne warunki meteorologiczne – czyli takie warunki, które uniemożliwiają wykonanie lotu, w szczególności obfite opady śniegu, mgły ograniczające widoczność, burze z wyładowaniami czy silny wiatr, ale także klęski żywiołowe, takie jak erupcja wulkanu czy trzęsienia ziemi.

 

  • Zagrożenia bezpieczeństwa – odnoszą się do działań zagrażających bezpieczeństwu lotniczemu, takich jak próby wtargnięcia na pokład samolotu, wzięcie zakładników na pokładzie samolotu lub lotnisku czy wniesienie niebezpiecznych materiałów do samolotu czy teren lotniska.

 

  • Zderzenie z ptakiem – pomimo że obecność ptaków w powietrzu jest naturalna, zderzenie z nimi jest niemożliwe do przewidzenia, nagłe i nie pozwala na skuteczne nad nim panowanie.

 

  • Ukryta wada produkcyjna lub błąd projektowy – czyli niewykryte wcześniej usterki, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo lotu.

 

  • Strajki – o ile nie dotyczą pracowników bezpośrednio zatrudnionych przez przewoźnika, czyli np. pracowników obsługi naziemnej lotniska, ochrony czy kontroli ruchu lotniczego.

 

Fot. Pasażerowie lotu odwołanego z przyczyn pogodowych.

 

Kiedy okoliczności nie są nadzwyczajne?

Trzeba jeszcze pamiętać, że przewoźnik może zostać zwolniony z wypłaty odszkodowania, jeżeli udowodni, że odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. 

Jak już wspomniano na wstępie, przewoźnicy często nadużywają pojęcia nadzwyczajnych okoliczności, aby uniknąć obowiązku wypłaty odszkodowania, dlatego do każdego przypadku nieregularności lotu warto podejść indywidualnie. 

Doskonałym przykładem są niekorzystne warunki atmosferyczne. Nieraz zdarza się, że pasażerowie dostają informacje o opóźnieniu rejsu ze względu na złe warunki pogodowe, podczas gdy widok z okien lotniska nie wskazuje na żadne utrudnienia. Przewoźnik, jako profesjonalista, powinien być także odpowiednio przygotowany na zaistnienie niekorzystnych warunków, ale nie nadzwyczajnych, m.in. podczas zimy czy lata i dokonywać należytej staranności w rozpoznawaniu warunków atmosferycznych.

Innym przykładem, na który często powołują się przewoźnicy, są usterki techniczne. Jako że wpisują się w ramy normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego i wiążą się z ryzykiem ich wystąpienia, nie każdą należy z góry traktować jako nadzwyczajną.

Podsumowując, nawet w przypadku powołania się przez linię na nadzwyczajne okoliczności nie warto poddawać się w staraniach o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot. Wystarczy zgłosić sprawę do specjalistów z Delayfix, którzy pomogą w uzyskaniu należnej rekompensaty.

 

Mariusz Białkowski 

Czego nie można wnosić na pokład samolotu?

Podróżowanie samolotem wiąże się z przestrzeganiem...

Podróżnicze sztuczki - 5 tricków pakowania walizki

Podróżowanie może być przygodą pełną...