Złe warunki pogodowe a odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot.


Niekorzystne warunki atmosferyczne to argument, na który często powołują się przewoźnicy lotniczy w przypadku odwołania lub opóźnienia samolotu. Złe warunki pogodowe zostały również wskazane w rozporządzeniu WE nr 261/2004 jako „nadzwyczajne okoliczności”, czyli takie, które wyłączają odpowiedzialność linii lotniczej z wypłaty odszkodowania. W takich sytuacjach warto wiedzieć, jakie prawa przysługują pasażerom z uwagi na zakłócenie lotu i czy na pewno nie należy im się rekompensata.

 

Złe warunki pogodowe, czyli jakie?

Według rozporządzenia WE 261/2004 niekorzystne warunki meteorologiczne to takie, które uniemożliwiają wykonanie danego lotu. Najczęściej można do nich zaliczyć burze z wyładowaniami, silny wiatr, mgłę ograniczającą widoczność czy obfite opady śniegu paraliżujące pracę lotniska. Rzadziej występującymi, ale również mającymi negatywny wpływ na działalność przewoźników są klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi czy erupcje wulkanu.

W przypadku wystąpienia powyższych zjawisk rekompensata za odwołany lub opóźniony lot będzie trudna lub niemożliwa do uzyskania. Należy jednak pamiętać, że aby uznać niekorzystne warunki pogodowe za okoliczność nadzwyczajną, musi jeszcze zostać spełniona druga przesłanka, a mianowicie „podjęcie wszelkich racjonalnych środków” przez przewoźnika. Chociaż pogoda jest czynnikiem, na który linie lotnicze często nie mają wpływu, ze względu na wykonywaną działalność powinni być odpowiednio przygotowani na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Dowodem na to mogą być miesiące zimowe, podczas których panują ujemne temperatury i mogą wystąpić opady śniegu. Przewoźnicy lotniczy są wówczas zobowiązani do zachowania należytej staranności w rozpoznawaniu warunków pogodowych i odpowiedniego przygotowania do przewozu. Tym samym, linia lotnicza nie może powoływać się na złą pogodę, jeżeli warunki umożliwiały wylot, a problem leżał na przykład w złym przygotowaniu technicznym samolotu.

 

Fot. Ośnieżone lotnisko.

 

Kiedy przysługuje odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot przez warunki pogodowe?

Przewoźnicy lotniczy często nadużywają argumentu złych warunków pogodowych w celu uniknięcia wypłaty odszkodowań. Dlatego zamiast rezygnować już na samym początku z dochodzenia swoich praw, warto zwrócić uwagę w takich sytuacjach na takie aspekty, jak:

  • własną obserwację pogody na lotnisku – czy pogoda panująca na zewnątrz rzeczywiście uniemożliwia wykonanie lotu;
  • wiadomości wyświetlane na tablicach informacyjnych – czy inne loty danego dnia są opóźnione lub odwołane;
  • sprawdzenie warunków w miejscu przylotu – ponieważ czasami linie powołują się na brak możliwości wylądowania ze względu na warunki pogodowe w naszym miejscu docelowym.

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że linia błędnie powołuje się na niekorzystne warunki atmosferyczne, a Twój lot zostanie opóźniony o co najmniej o 3 godziny lub odwołany na mniej niż 14 dni przed datą lotu, przysługuje Ci prawo do odszkodowania w kwocie od 250 do 600 euro.

 

Inne prawa pasażera w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu ze względu na złe warunki pogodowe

Nawet jeśli rzeczywiście okaże się, że lot został opóźniony lub odwołany ze względu na złe warunki pogodowe i nie będzie przysługiwać odszkodowanie, nadal pasażerom przysługują inne prawa wynikające z rozporządzenia WE nr 261/2004.

Jeżeli lot jest opóźniony o dwie lub więcej godzin w stosunku do planowego startu, przewoźnik lotniczy jest zobowiązany do zapewnienia pasażerom darmowych posiłków i napoi oraz dwóch bezpłatnych rozmów telefonicznych czy skorzystania z poczty elektronicznej. W momencie opóźnienia wynoszącego co najmniej 5 godzin lub odwołania lotu pasażer ma również prawo do zwrotu należności za niewykorzystany bilet. 

Natomiast w przypadku przeniesienia odlotu na następny dzień lub odwołania lotu, linia lotnicza ma także obowiązek zapewnienia noclegu w hotelu oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania. Gdyby jednak przewoźnik nie wywiązał się z żadnego z powyższych obowiązków, a koszty związane z posiłkami, noclegiem i transportem musielibyśmy ponieść na własną rękę, przysługuje nam prawo do zwrotu dodatkowych wydatków. Należy przy tym pamiętać, aby zachować wszystkie faktury lub paragony. 

 

Jak ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot przez warunki pogodowe?

Twój lot został opóźniony lub odwołany ze względu na niekorzystne warunki pogodowe i nie jesteś pewny, czy należy ci się odszkodowanie? Zgłoś się do nas! Dzięki dostępowi do zaawansowanych raportów i wieloletniemu doświadczeniu w postępowaniach z przewoźnikami,  pomożemy w uzyskaniu Twojej rekompensaty.

 

 

Mariusz Białkowski 

Czym jest rezerwacja lotnicza?

Rezerwacja lotnicza to potwierdzenie przez przewoźnika lotniczego, że...

Zakres zastosowania rozporządzenia WE 261 z 2004 roku, czyli kiedy mogę ubiegać się o odszkodowanie