Odszkodowanie za odwołany lot – ile wynosi i kiedy jest sens się o nie ubiegać?

Oprac. DelayFix

Odwołany lot może zepsuć każde wakacje – zarówno te, które zostały starannie zaplanowane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, jak i te, które miały przypominać kilkudniowy, relaksujący citybreak. Na szczęście istnieją sytuacje, w których można otrzymać odszkodowanie za nieodbyty lot. Dotyczy to głównie tych okoliczności, które przewoźnik (niezależnie od tego, czy mowa tu o przelocie czarterowym, czy o niskobudżetowej linii lotniczej) mógł przewidzieć. Odzyskanie pieniędzy za odwołany lot (odszkodowanie) nie jest jednak łatwe – wymaga cierpliwości i znajomości własnych praw oraz obowiązków linii lotniczych względem ich pasażerów. Jak więc uzyskać rekompensatę za lot i w jakich sytuacjach można się o nią starać? O tym poniżej.

 

Kiedy mogę ubiegać się o zwrot pieniędzy za odwołany lot?

Okoliczności, w których można ubiegać się o rekompensatę za odwołany lot, określa m.in. Rozporządzenie 261/2004 Parlamentu Europejskiego z dn. 11 lutego 2004 r., ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie nr 295/91. Zapisy tego dokumentu dotyczą wszystkich pasażerów lądujących bądź wyruszających w podróż drogą powietrzną na terenie Unii Europejskiej. Ponadto o prawach i obowiązkach pasażera stanowią również regulaminy linii lotniczych czy biur podróży (przy czym ich zapisy nie mogą być sprzeczne z przywołanym wyżej dokumentem unijnym czy z innymi dokumentami o charakterze nadrzędnym). Poniżej prezentujemy przykłady kilku sytuacji, w których przewoźnik będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub będzie mógł tej wypłaty odmówić.

 

Loty kwalifikowane do wypłaty odszkodowania?

Generalnie o odszkodowanie za lot można ubiegać się – jak już wcześniej zostało to wspomniane – w sytuacjach, w których przewoźnik mógł przewidzieć problem zmuszający go do odwołania realizacji połączenia. W związku z tym, czy możliwe będzie uzyskanie odszkodowania za odwołany lot z powodu pogody, awarii silnika lub innych okoliczności? Przyjrzyjmy się temu bliżej...

 

Powiadomienie o odwołaniu lotu i zmiana planu podróży

Czy można otrzymać rekompensatę za zmianę godzin wylotu? Odszkodowanie nie zawsze będzie obowiązywało w takim przypadku. Nie można się o nie ubiegać w sytuacji, w której przewoźnik zastosował zmianę planu podróży. Co to oznacza?

W takim przypadku pasażerowie muszą zostać poinformowani o odwołaniu lotu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed datą wylotu, a dodatkowo przewoźnik powinien zapewnić zmianę planu podróży uwzględniającą lot odbywający się w tym samym dniu, nie wcześniej niż 2 godziny przed odwołanym wylotem i przylot do docelowej destynacji nie później niż 4 godziny po odwołanym przylocie.

Oprócz tego, jeśli pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu na mniej niż 7 dni przed planowanym wylotem, to wówczas przewoźnik powinien zapewnić lot alternatywny odbywający się również w tym samym dniu, jednak nie wcześniej niż 1 godzinę przed odwołanym wylotem i lądujący w miejscu docelowym nie później niż 2 godziny po planowanym wcześniej przylocie.

 

Odwołany lot z przesiadką

To, czy pasażerowi będzie należało się odszkodowanie za odwołany lot z przesiadką, zależy przede wszystkim od przyczyn odwołania tego lotu (co do zasady, odszkodowanie przysługuje pasażerowi, gdy przewoźnik miał wpływ na czynnik powodujący decyzję o odwołaniu lotu), ale również od tego, czy bilety na oba loty zostały zakupione w ramach tej samej rezerwacji. Jeśli tak, to wówczas pasażer ma bezwzględne prawo do ubiegania się o odszkodowanie za odwołany lot.

 

Nieodbyty lot ze względu na strajk

Rekompensata przysługuje pasażerowi w momencie, gdy przyczyną odwołania lotu był strajk. Odszkodowanie w tej sytuacji nie było kiedyś obowiązkowe, natomiast obecnie uznaje się odwołanie lotu z powodu strajku za okoliczność, za którą odpowiedzialność ponosi przewoźnik.    

 

Lot odwołany przez złą pogodę

Inaczej jest w przypadku złej aury, która uniemożliwiła realizację usługi. Pasażerowie nie otrzymają odszkodowania za odwołany lot z powodu pogody).

 

Odwołanie lotu z powodu koronawirusa

Niestety, jeśli chodzi o odwołanie lotu z powodu koronawirusa, to taką sytuację traktuje się jak czynnik niezależny od odpowiedzialności przewoźnika – zarówno biura podróży, jak i linie lotnicze nie mogą bowiem przewidzieć rozwoju sytuacji epidemiologicznej w poszczególnych państwach. Pasażerowie nie otrzymają więc odszkodowania.

 

Wysokość odszkodowania za odwołany lot

Wysokość odszkodowania za odwołany lot zależy od dystansu, jaki miał być pokonany podczas nieodbytego rejsu. Wartości pieniężne odszkodowania w stosunku do długości lotu prezentują się następująco:

 

Inne benefity za odwołany lot

W przypadku odwołanego lotu (w przeciwieństwie do sytuacji, w której lot jest opóźniony), pasażerowi nie przysługują benefity takie jak: zagwarantowanie posiłków, transferu z lotniska do hotelu i innych elementów obsługi. O tych i innych aspektach roszczeń w stosunku do przewoźnika, z którego winy lot został opóźniony, piszemy w artykule Opóźnienie lotu – czego i od kogo możesz się domagać?

 

Jaki jest okres przedawnienia wniosku o odszkodowanie za lot?

Jeśli chodzi o termin, w jakim należy rozpocząć procedurę ubiegania się o odszkodowanie za nieprawidłowości w obsłudze pasażerów ruchu lotniczego (w tym również za odwołany lot), to w Polsce pasażerowie powinni się spieszyć – zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego, zapadłym w 2017 r., konsumenci mają rok na wysunięcie roszczeń.

Niestety z uwagi na tak krótki okres często nie udaje się osobom fizycznym uzyskać odszkodowania – na początku muszą bowiem dowiedzieć się, jakie są ich prawa, później koniecznym jest odszukanie wzorów różnych dokumentów oraz ich wypełnienie i dostarczenie do adresatów, a w końcu – przy negatywnym obrocie spraw – przekazanie tematu do dalszych organów (rzecznika praw konsumenta czy do sądu). Potem dochodzi jeszcze ewentualnie kwestia oczekiwania na zwrot za odwołany lot (w artykule Zwrot za odwołany lot – ile trwa procedura i od czego to zależy opisujemy szczegóły).

Chcesz uniknąć tych wszystkich przedłużających się trudności? To możliwe! Zgłoś się po wsparcie do wykwalifikowanej kancelarii, zajmującej się odszkodowaniami lotniczymi – sprawdź nas!

Co kryje się pod pojęciem niesfornego pasażera?

Ruch lotniczy powoli wraca do poziomu sprzed...

Różnice w prawach pasażerów w różnych krajach – co warto wiedzieć przed podróżą

Podróżowanie...