Rekompensata od linii lotniczych – opóźniony lot

FAQ: Rekompensata za odwołany – opóźniony lot

 1. Czy przysługuje mi odszkodowanie?  

  Jeżeli Twój lot był odwołany, opóźniony powyżej 3 godzin lub odmówiono Ci wejścia na pokład, możesz być uprawniony do uzyskania rekompensaty. Zależy to jednak ściśle od Twojego lotu. Sprawdź, czy przysługuje Ci odszkodowanie za lot.
 2. Jakiej wysokości rekompensata przysługuje za opóźniony/odwołany lot?  

  Wysokość rekompensaty zależy od długości lotu:
  • 250€ dla lotów o długości do 1.500 km
  • 400€ dla lotów o długości od 1.500 km do 3.500 km
  • 600€ dla lotów o długości powyżej 3.500 km
 3. Kiedy nie przysługuje rekompensata?  

  Rekompensata za odwołany lub opóźniony lot nie przysługuje, jeśli:
  • Zakłócenie lotu spowodowane jest przez nadzwyczajne okoliczności, których nie można było uniknąć np. destabilizację polityczną, warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot, zderzenie statku z ptakiem, zagrożenie bezpieczeństwa, nieoczekiwane wady mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo.
  • Pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu powyżej 14 dni przed planowanym czasem odlotu.
  • Pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu w terminie 7-14 dni przed odlotem, zagwarantowano mu wylot na nie więcej niż 2 godziny przed planowanym lotem i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 4 godziny po pierwotnym czasie przylotu.
  • Pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu w terminie krótszym niż 7 dni oraz zapewniono mu wylot na nie więcej niż 1 godzinę przed planowanym lotem i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 2 godziny po pierwotnym czasie przylotu.
 4. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli za bilet zapłacił mój pracodawca  

  Odszkodowania otrzymuje pasażer a nie ten, kto płacił za bilet. Jeśli opóźnienie miało miejsce podczas podróży służbowej, to jako pasażer możesz domagać się odszkodowania.
 5. Co w przypadku, kiedy nie posiadam polskiego rachunku bankowego?  

  DelayFix umożliwia inne formy przekazania odszkodowania m.in. przelew na rachunek zagraniczny, przekaz pocztowy czy przekaz Western Union.
 6. W jakiej walucie otrzymam rekompensatę?  

  Rekompensata wypłacana jest w złotych polskich oraz euro, w zależności od preferencji pasażera.
 7. Przewoźnik zwrócił mi koszty biletu za odwołany lot. Czy w tym przypadku przysługuje mi dodatkowo rekompensata za niezrealizowany lot?  

  Tak. Rekompensata przysługuje Pasażerowi, którego lot odwołany jest wskutek czynników zależnych od przewoźnika, nawet jeśli zwrócił on koszt zakupionego biletu.
 8. Mój lot został przełożony na dzień następny, a przewoźnik pokrył koszty doby hotelowej i wyżywienia. Czy w tym przypadku przysługuje mi dodatkowo rekompensata za powstałe opóźnienie?  

  Pokrycie kosztów doby hotelowej, wyżywienia oraz transportu przez przewoźnika wynika z treści rozporządzenia WE 261/2004 i nie wyklucza prawa Pasażera do uzyskania rekompensaty. Przewoźnik nie może pomniejszyć tej rekompensaty o poniesione przez niego koszty.

Dokumenty do ubiegania się o odszkodowanie za odwołany lot

Dokumenty do ubiegania się o odszkodowanie za odwołany lot

 1. Jakie dokumenty są potrzebne, aby móc ubiegać się o rekompensatę?
 2. W jakim celu mam dostarczać akt urodzenia dziecka?
więcej
Proces uzyskiwania odszkodowania od linii lotniczych

Proces uzyskiwania odszkodowania od linii lotniczych

 1. W jaki sposób można zgłosić sprawę do DelayFix? Sprawdź
 2. Czy dwie firmy mogą obsługiwać roszczenie w tym samym czasie?
 3. Czy mogę przekazać swoją sprawę do DelayFix, jeśli linia lotnicza odrzuciła mój wniosek o rekompensatę?
więcej