Pasażerowie umieszczeni w niższej lub wyższej klasie lotu.


Pasażerowie, którzy chcą sobie zapewnić wygodę oraz dostęp do dodatkowych usług podczas lotu, wybierają klasę pierwszą lub biznesową. Wybór takich dogodności wiąże się z wyższa ceną biletu, jednak nie brakuje osób, które za komfort podróży są w stanie zapłacić więcej.  

 

Pomimo zakupu biletu w wyższej klasie może dojść do sytuacji, w której linia lotnicza umieści pasażerów w klasie niższej. Przyczyną takiego zdarzenia może być sprzedaż większej liczby biletów niż jest dostępnych miejsc w wybranej klasie lub zmiana samolotu na taki, w którym dostępna jest mniejsza liczba miejsc niż w danej klasie.  

 

W przypadku, kiedy przewoźnik lotniczy umieści pasażera w klasie niższej niż ta, na którą został zakupiony bilet, to w terminie siedmiu dni, za pomocą środków przewidzianych w art. 7 ust. 3, przewoźnik winny jest zwrócić: 

 

a)     30% ceny biletu w przypadku wszystkich lotów o długości do 1 500 km lub 

b)    50% ceny biletu w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 km, z wyjątkiem lotów pomiędzy europejskim terytorium Państw Członkowskich a francuskimi departamentami zamorskimi oraz w przypadku wszystkich innych lotów o długości od 1 500 km do 3 500 km lub 

c)     75% ceny biletu w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b), w tym loty pomiędzy europejskim terytorium Państw Członkowskich a francuskimi departamentami zamorskimi. 

 

 

Pasażerowie, którzy wykupili bilet na dany lot, wybierają klasę podróży i mogą oczekiwać komfortu związanego z podróżą w tej klasie. Niedogodności doznawane przez pasażerów w związku z lotem nie ograniczają się do opóźnień, odwołania lotu czy odmowy przyjęcia pasażera na pokład, lecz obejmują również zmianę komfortu podróży. 

 

Pasażerowie, których obsługujący przewoźnik umieścił w klasie wyższej niż klasa przewidziana na pierwotnie zakupionym bilecie nie mogą domagać się jakiejkolwiek dodatkowej zapłaty.  

Przedawnienie roszczenia o rekompensatę za opóźniony lub odwołany lot.

Na podstawie Rozporządzenia...

Zagubiony lub uszkodzony bagaż – jak uzyskać odszkodowanie od przewoźnika.

Aby pasażer mógł w...