Spóźnienie na lot z powodu zbyt długiej odprawy bezpieczeństwa.


Regulaminy linii lotniczych jasno określają czas przed lotem w jakim pasażer powinien stawić się na lotnisku. Co, jeśli podróżujący dopełnił wszystkich obowiązków a przez zbyt długą kontrolę bezpieczeństwa nie zdążył na boarding tym samym samolot odleciał bez niego?

Dnia 27.01.2022 w Sądzie Okręgowym (OLG) we Frankfurcie nad Menem zapadł wyrok w sprawie odszkodowania obejmującego zwrot kosztów zakupu nowych biletów oraz noclegu. Dwie pasażerki pozwały Republikę Federalną Niemiec, odpowiedzialną za kontrolę bezpieczeństwa. Kobiety miały podróżować z lotniska we Frankfurcie na Dominikanę. Przybyły na lotnisko z ponad 3 – godzinnym wyprzedzeniem, podczas gdy regulamin lotniska rekomenduje stawienie się do odprawy na 2 godziny przed lotem. Po nadaniu bagażu pasażerki udały się do punktu kontroli bezpieczeństwa, gdzie przybyły nie później niż 90 minut przed zakończeniem boardingu. Wskutek przedłużającej się odprawy pasażerki dotarły do gateu po zakończeniu przyjmowania pasażerów na pokład samolotu. Sąd I Instancji uwzględnił powództwo pasażerek. Pozwany złożył apelację, która została oddalona przez Sąd Okręgowy. W uzasadnianiu wskazał, że co prawda Pozwany nie naruszył żadnych obowiązków służbowych przy organizacji kontroli bezpieczeństwa, niemniej doprowadziło to nieuzasadnionej szkody po stronie pasażerek, które postępowały zgodnie z rekomendacjami operatora lotniska, przez co nie mogą ponosić konsekwencji takich działań.

fot. Chaos na lotnisku podczas odprawy

W ostatnim czasie również na polskich lotniskach zdarzały się sytuacje, gdy odprawa, sprawdzanie testów i wymaganych dokumentów trwała zbyt długo co skutkowało spóźnieniem pasażerów na boarding. Wyrok Sądu Okręgowego we Frankfurcie jest podstawą do roszczeń pasażerów poszkodowanych w sytuacjach niedopełnienia wszystkich obowiązków przez operatorów lotniczych. Pamiętaj o swoich prawach. Jeśli potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu takiego problemu, zgłoś się do nas.
 

Przedawnienie roszczenia o rekompensatę za opóźniony lub odwołany lot.

Na podstawie Rozporządzenia...

Zagubiony lub uszkodzony bagaż – jak uzyskać odszkodowanie od przewoźnika.

Aby pasażer mógł w...