Odwołanie lub opóźnienie lotu z Modlina – wystąp o odszkodowanie!

Oprac. DelayFix

Port lotniczy Warszawa/Modlin to międzynarodowe lotnisko znajdujące się w Nowym Dworze Mazowieckim. Obsługuje rejsy krótkiego i średniego zasięgu realizowane na terenie Europy, obejmujące kilkadziesiąt największych miast. Odwołane loty z Modlina czy opóźnienia wylotów z tego portu lotniczego dotyczą taniej linii Ryanair, która jest jedynym przewoźnikiem operującym na tym lotnisku. Kiedy i jak wystąpić o odszkodowanie?

Opóźnienia lotów z Modlina – kiedy należy się odszkodowanie


Aby uzyskać od przewoźnika odszkodowanie za opóźniony lot z Modlina, samolot musi wylądować w miejscu docelowym z 3-godzinnym (lub dłuższym) opóźnieniem. Godzina wylotu nie ma w tym przypadku znaczenia. Dodatkowo musi być spełniony warunek dotyczący powodu spóźnienia samolotu. Odszkodowanie od przewoźnika należy się bowiem pasażerowi tylko w sytuacji, w której przyczyna opóźnionego lotu jest zależna bezpośrednio od danej linii lotniczej – w tym przypadku od Ryanair.

Jeżeli lot opóźnił na przykład z powodu złej pogody, zderzenia maszyny z ptakiem, wykrycia ukrytej wady samolotu, która zagraża bezpieczeństwu pasażerów, technicznych lub kadrowych problemów lotniska Modlin, czy niespodziewanych zdarzeń dezorganizujących albo w ogóle uniemożliwiających funkcjonowanie portu lotniczego (klęska żywiołowa, atak terrorystyczny, destabilizacja polityczna w kraju), nie przysługuje prawo do odszkodowania. Takich nadzwyczajnych okoliczności jest znacznie więcej i zazwyczaj właśnie na nie powołuje się przewoźnik, który próbuje odmówić wypłaty odszkodowania – w takim momencie nieoceniona jest pomoc prawnika, który specjalizuje się w prawie lotniczym i prawach pasażera.

Zadośćuczynienie bezsprzecznie należy się tylko wtedy, kiedy opóźnienie lotu z Modlina spowodowane zostało błędami, niedopatrzeniem, niedociągnięciami, nierzetelnością czy nieudolnością linii lotniczych obsługujących dany rejs. Dobrymi przykładami takich przyczyn są między innymi: strajk pracowników przewoźnika czy nieprzewidziane braki kadrowe uniemożliwiające realizację normalnego rozkładu lotów, awaria wynikająca z niedopełnienia warunków przeglądu lub regularnego serwisowania maszyny, problemy czasowe związane z kłopotami na pokładzie etc.

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot z Modlina zależy od długości trasy samolotu. W przypadku lotów na dystansie do 1500 kilometrów, jest to kwota 250 euro na osobę. Loty dłuższe niż 1500 kilometrów odbywające się na terenie Unii Europejskiej pozwalają starać się o odszkodowanie w wysokości 400 euro.

Przeczytaj również:
Opóźnienie lotu – czego i od kogo możesz się domagać >>

Odwołane loty z Modlina – kiedy NIE należy się odszkodowanie


Lotnisko Modlin to również odwołane loty. Otrzymanie odszkodowania w takich okolicznościach, podobnie jak przy spóźnionych rejsach, zależy od przyczyny odwołanego lotu, ale dodatkowo uwarunkowane jest także kwestią czasu poinformowania o tym pasażerów, a zatem...

Odszkodowanie nie należy się, jeśli lot został odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności, o których była mowa wyżej, lub pasażerowie zostali poinformowani o jego odwołaniu przynajmniej 14 dni wcześniej, to jest na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wylotu. W takich przypadkach obowiązują inne prawa: do zwrotu całkowitego kosztu biletu, do przebukowania biletu na pierwszy możliwy termin, a także prawo do opieki w czasie oczekiwania na lot zastępczy.

Jeżeli informacja o odwołaniu lotu z Modlina przekazana jest pasażerom z mniejszym wyprzedzeniem niż 14 dni i odwołanie rejsu następuje z winy przewoźnika, może przysługiwać prawo do odszkodowania.

Przeczytaj również:
Gdzie szybko sprawdzić odwołane loty Warszawa/Modlin >>

 

Lotnisko Modlin i odwołane/opóźnione loty – jak wystąpić o odszkodowanie


Wystąpienie o odszkodowanie lotnicze to w zasadzie wniosek reklamacyjny dotyczący lotu, który się opóźnił lub nie odbył. Składa się go w formie pisemnej albo elektronicznej (poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej przewoźnika) do linii lotniczej odpowiadającej za dany rejs. W prawidłowo zredagowanym dokumencie należy podać dane osoby składającej reklamację, dokładne dane lotu, który podlega reklamacji, a także wysokość odszkodowania, o które ubiega się pasażer. Na wystąpienie z takim wnioskiem jest 12 miesięcy od czasu zdarzenia (czyli od odwołanego lub opóźnionego lotu z Modlina).

Przewoźnik ma 30 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi lub odpowiedzi odmownej, najlepiej zwrócić się o pomoc do doświadczonego w temacie odszkodowań lotniczych pośrednika, który w imieniu klienta wejdzie – jeśli trzeba – na drogę sądową. Linie lotnicze często w pierwszym etapie nie przyznają odszkodowania, licząc na to, że pasażer na tym zakończy sprawę swoich roszczeń. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, daj znać – zajmiemy się Twoją sprawą!

Przeczytaj również:
Odszkodowanie lotnicze – samemu czy z pośrednikiem >>

 

Fot. Z pomocą prawnika łatwiej uzyskać odszkodowanie od linii lotniczych.

***
Choć podawanie podstawy prawnej w reklamacji lotu nie jest wymagane, warto wiedzieć, że prawa pasażerów lotniczych gwarantuje Rozporządzenie (WE) 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. W sprawach o odszkodowania lotnicze można powoływać się również na Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Sturgeon przeciwko Condor Flugdienst GmbH z listopada 2009 (sygn. akt C-402/07).

Opóźniony lub odwołany lot na lotnisku w Krakowie – jak uzyskać rekompensatę.

Lotnisko w Krakowie imienia Jana Pawła II to...

Twój lot z Chopina opóźnił się lub został odwołany? Uzyskaj odszkodowanie!

Warsaw Chopin Airport to najbardziej...