Twój lot z Chopina opóźnił się lub został odwołany? Uzyskaj odszkodowanie!


Warsaw Chopin Airport to najbardziej „ruchliwy” port lotniczy w Polsce. Przed pandemią, w 2019 roku, obsłużył blisko 19 milionów pasażerów. Przy tak dużym ruchu, wielu destynacjach i przewoźnikach, opóźnione loty z lotniska Chopina i odwołane loty z tego portu to wcale nie rzadkość. W takiej sytuacji zawsze warto rozważyć temat odszkodowania – należy się czy nie, a jeśli tak, to w jakiej wysokości i co zrobić, aby je otrzymać.

Kwestie te regulują akty prawne związane z ochroną praw pasażerskich. To przede wszystkim Ustawa o prawie lotniczym oraz rozporządzenia unijne, z których najważniejsze jest Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku, ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (z Chopina i innych lotnisk w krajach UE).


 
Warszawa Lotnisko Chopina – opóźnienia lotów a odszkodowanie


Opóźniony lot z Lotniska Chopina uprawnia pasażerów do wystąpienia o odszkodowanie w sytuacji, w której ich dotarcie do miejsca docelowego (lądowanie) opóźniło się o co najmniej 3 godziny. Kwota odszkodowania zależna jest od trasy samolotu (to jest od długości pokonywanego dystansu).
●      Opóźnione loty z Lotniska Chopina o długości trasy do 1500 km – 250 euro.
●      Opóźnienia lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych od 1500 do 3500 km – 400 euro.
●      Wszystkie inne loty – 600 euro na osobę.
Uwaga! Odszkodowania nie przysługują za opóźnienia lotów z Chopina (nawet dłuższe niż wspomniane wyżej 3 godziny), jeżeli linia lotnicza obsługująca dany rejs jest w stanie udowodnić, że spóźnienie było efektem tak zwanych nadzwyczajnych okoliczności. Chodzi o zdarzenia zaburzające normalny rozkład lotów, których nie można uniknąć, bo przewoźnik nie ma na nie żadnego wpływu, mimo podejmowania wszystkich racjonalnych środków działania. Są to między innymi: zjawiska pogodowe, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, zderzenia samolotów z ptakami, strajki pracowników portu lotniczego, problemy techniczne lotniska, ukryta wada samolotu, a nawet wydarzenia natury politycznej, które destabilizują sytuację w kraju. Lista ta nie jest zamknięta, dlatego w wielu przypadkach linie lotnicze starają się wykazać, że powód opóźnienia lotu z Chopinazależny był od tego typu okoliczności, co skutkuje nieprzyznaniem pasażerowi składającemu reklamację odszkodowania. Nieoceniona jest w tej sytuacji pomoc prawna pośrednika specjalizującego się w prawach pasażera.


 
Warszawa Lotnisko Chopina – odwołane loty a odszkodowanie


Odwołane loty z Lotniska Chopina również uprawniają pasażerów do tego, aby wystąpić do przewoźnika z roszczeniem o odszkodowanie. Podobnie, jak w przypadku rejsów opóźnionych, jego wysokość zależy od długości trasy, a przyczyna odwołania lotu musi być zależna od danej linii lotniczej, a nie być efektem zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. Dodatkowo, znaczenie ma to, kiedy pasażerowie zostali poinformowani o fakcie odwołania wylotu z lotniska Warszawa Chopin.
Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli:
●      przewoźnik poinformował pasażerów o odwołaniu lotu z Chopina minimum 14 dni przed planowanym wylotem,
●      przewoźnik uprzedził pasażerów o odwołanym rejsie na tydzień lub dwa przed planowanym jego terminem i zaproponował jednocześnie tak zwaną zmianę planu podróży, w ramach której pasażerowie odwołanego lotu mogą dotrzeć na miejsce innym lotem, maksymalnie 4 godziny po pierwotnie planowanym czasie przylotu,
●      przewoźnik zawiadomił pasażerów o odwołaniu lotu na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rejsu, oferując jednocześnie (w ramach zmiany planu podróży) inny lot, gwarantujący dotarcie do miejsca docelowego najpóźniej 2 godziny po pierwotnie planowanym czasie przylotu.


 
Jak uzyskać odszkodowanie za odwołany/opóźniony lot z Lotniska Chopina w Warszawie


Wniosek o odszkodowanie składa się do przewoźnika. Jest to w zasadzie forma reklamacji lotu. Pasażer ma ograniczony czas na wystąpienie z takim roszczeniem – może to zrobić w rok od zdarzenia (to jest od dnia spóźnionego lub odwołanego lotu z Chopina). Należy wypełnić formularz reklamacyjny (w formie papierowej lub online) danej linii lotniczej i dostarczyć go do biura obsługi klienta przewoźnika. W dokumencie podaje się swoje dane osobowe, a także dokładne dane lotu, którego reklamacja dotyczy oraz przyczynę opóźnienia bądź odwołania wylotu i kwotę odszkodowania, o która się występuje we wniosku. Reklamacja musi być rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Jeśli w tym czasie nie ma odpowiedzi, przyjmuje się domyślnie, że linia lotnicza reklamację uznała, co niestety nie zawsze bywa jednoznaczne z wypłatą odszkodowania. W takim przypadku, jak również w sytuacji odmowy uznania roszczeń, warto zawalczyć o odszkodowanie z pomocą prawnika. Skontaktuj się, jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie >>

Fot. Delayfix – skuteczna pomoc prawna w  uzyskaniu odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot.

Co wpływa na cenę biletu lotniczego?

Ruch lotniczy w Polsce rozwija się w expressowym tempie. Na rodzimych lotniskach pojawia się...

Okoliczności nadzwyczajne – zdarzenia, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich...