Sprawdź odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot z Poznania


Zmiany w rozkładzie przylotów i odlotów to standard większości portów lotniczych w Polsce i na świecie. Praktycznie nie ma dnia bez odwołanego czy opóźnionego lotu z Poznania, Warszawy, Krakowa lub innego polskiego miasta. Czy zawsze w takiej sytuacji należy się pasażerom odszkodowanie i co zrobić, aby je otrzymać?  

Przed pandemią lotnisko w Poznaniu obsługiwało ponad 2 miliony pasażerów rocznie. Startują i lądują tu samoloty co najmniej kilkunastu linii lotniczych (LOT, Lufthansa, SAS, KLM, Ryanair, Wizz Air i inne). Przy dużym ruchu i obowiązujących ciągle obostrzeniach covidowych, które generują różnego rodzaju zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu portu lotniczego, zdarzają się opóźnienia lotów z Poznania lub czasami nawet loty odwołane. O tym, kiedy można i w jaki sposób uzyskać w takiej sytuacji odszkodowanie, a także czego jeszcze i od kogo można się ewentualnie domagać, mówią – obowiązujące w państwach UE – prawa pasażera...


 
Opóźnienia lotów – Poznań – co z odszkodowaniem?


Pasażerowie opóźnionego lotu z Poznania mają prawo do odszkodowania, jeśli opóźnienie samolotu było dłuższe niż 3 godziny. Należy przy tym pamiętać, że czas opóźnienia rejsu liczy się, biorąc pod uwagę godzinę przylotu do miejsca docelowego, a nie moment wylotu z Poznania. Opóźnioneo co najmniej 180 minut lądowanie zatem jest podstawą do tego, aby wystąpić z wnioskiem o odszkodowanie od przewoźnika.
Zasada ta nie ma zastosowania i odszkodowanie się nie należy – niezależnie zresztą od tego, jak duże jest opóźnienie samolotu, jeżeli nie wynika ono z winy linii lotniczej, a spowodowane jest zaistnieniem okoliczności, na które przewoźnik nie ma żadnego wpływu (mimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków działania). Do tego typu przyczyn należą między innymi: niesprzyjające warunki atmosferyczne, które mogą zakłócić normalny rozkład i spowodować opóźnienia lotów w Poznaniu, zagrożenie bezpieczeństwa (na przykład atak terrorystyczny), klęska żywiołowa czy strajk pracowników lotniska dezorganizujący jego funkcjonowanie, a także na przykład nieoczekiwane wykrycie ukrytej wady maszyny czy zderzenie samolotu z ptakiem.


Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot z Poznania?


Aby uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot z Poznania (jeśli opóźnienie spełnia wyżej opisane warunki), trzeba złożyć reklamację, kierując ją do linii lotniczych obsługujących dany rejs. Wniosek taki składa się na specjalnym formularzu, który dostępny jest na stronie internetowej przewoźnika. W dokumencie należy wskazać dane opóźnionego lotu, przyczynę opóźnienia oraz kwotę odszkodowania, o którą ubiega się pasażer. Wypłata odszkodowania powinna nastąpić w formie pieniężnej, ewentualnie – ale tylko za zgodą pasażera – w postaci vouchera. Przewoźnik ma 30 dni na odpowiedź na złożoną do niego reklamację. Brak takiej odpowiedzi lub odmowa wypłaty odszkodowania nie oznacza jednak, że sprawa jest zamknięta. Zdarza się, że linie lotnicze – niesłusznie – próbują kwestionować zasadność odszkodowania. W taki sytuacji warto zwrócić się o pomoc do Delayfix.Fot. Pomoc prawnika specjalizującego się w prawach pasażera zwiększa szansę na uzyskanie odszkodowania od linii lotniczej i przyspiesza cały proces.


Odwołane loty – Poznań – co z odszkodowaniem


Co do zasady, w przypadku odwołanego lotu z Poznania, przewoźnik, którego rejs nie dochodzi do skutku, zobowiązany jest do wypłaty odszkodowań. Są jednak wyjątki. Prawo do takiego odszkodowania NIE przysługuje pasażerom w sytuacji, gdy o odwołaniu lotu są oni poinformowani przez daną linię lotniczą na co najmniej 14 dni przed planowanym wylotem lub przewoźnik informuje o tym w terminie krótszym niż dwa tygodnie przed planowanym wylotem, ale proponuje jednocześnie skorzystanie z połączenia alternatywnego. Odszkodowanie za odwołany lot nie jest również przyznawane, jeżeli odwołanie rejsu następuje w związku z zaistnieniem niezależnych od przewoźnika okoliczności nadzwyczajnych, przytaczanych już we wcześniejszych akapitach (nieodpowiednia pogoda, klęska żywiołowa, strajk obsługi lotniska, wady samolotu etc.). Jeżeli odszkodowanie przysługuje pasażerowi, powinno być wypłacone w formie pieniężnej lub – za pisemną zgodą pasażera – w innej postaci.


Przeczytaj: Odszkodowanie za odwołany lot – ile wynosi i kiedy jest sens się o nie ubiegać >>


 
Jakie są prawa pasażera odwołanego lotu z Poznania?


Niezależnie od kwestii odszkodowania za odwołany lot, pasażer ma również inne prawa w takich okolicznościach. To oczywiście prawo do uzyskania zwrotu kosztu biletu, skorzystania z połączenia w innym terminie, ale także na przykład prawo do opieki na lotnisku (posiłki, napoje, zapewnienie rozmów telefonicznych...), zakwaterowanie oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania w przypadku konieczności dłuższego oczekiwania na lot zastępczy.
 
***
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakikolwiek problem z uzyskaniem odszkodowania za  opóźniony lub odwołany lot z Poznania >>

Co wpływa na cenę biletu lotniczego?

Ruch lotniczy w Polsce rozwija się w expressowym tempie. Na rodzimych lotniskach pojawia się...

Okoliczności nadzwyczajne – zdarzenia, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich...